DetailController

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023

15/08/2023 17:30
Ngày 15/8, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên tiếp công dân tháng 8/2023. Tham dự có đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các thành viên Hội đồng tư vấn tiếp dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và thành phố Hòa Bình.
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023

Tại buổi tiếp, có 9 đoàn công dân đến gửi kiến nghị, đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết các vấn đề liên quan đến trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, bồi thường đất. Trong đó, có 1 đoàn công dân đông người đến từ huyện Lương Sơn. Qua phân loại, không có đoàn công dân nào đủ điều kiện để đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc.

Theo chương trình làm việc, các thành viên Hội đồng tư vấn tiếp công dân tỉnh đã nghe Ban Tiếp công dân tỉnh báo cáo kết quả công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị giải quyết của công dân; các ban, ngành, cơ quan chức năng báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc liên quan đến giải quyết đơn thư và phân tích những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết. Theo báo cáo, trong kỳ vẫn còn một số công dân tiếp tục gửi đơn khiếu kiện kéo dài đối với những nội dung, vụ việc đã được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết xong. Hầu hết các đơn thư khiếu kiện liên quan đến tranh chấp đất đai. Xuất phát từ thực tế đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ban, ngành, cơ quan chức năng cần có các biện pháp giải quyết, đôn đốc, chấm dứt tình trạng chậm xử lý, giải quyết các kết luận, yêu cầu, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh trong giải quyết các vụ việc liên quan đến đơn thư khiếu nại của người dân trên tinh thần minh bạch, công khai, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi nghe báo cáo kết quả giải quyết vụ việc khiếu nại, kiến nghị UBND thành phố Hòa Bình bàn giao đất, quyền sử dụng đất cho gia đình bà Nguyễn Thị Phương Lâm, trú tại tổ 14, phường Thịnh Lang của UBND thành phố Hòa Bình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Hòa Bình khẩn trương giải quyết việc lấn chiếm và giao đất cho gia đình bà Nguyễn Thị Phương Lâm theo đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu kết luận buổi tiếp công dân, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Để công tác tiếp công dân đạt được kết quả tốt, các cơ quan, đơn vị có liên quan cần lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân. Chủ động đối thoại, vận động, thuyết phục công dân để giải quyết, tháo gỡ triệt để khiếu kiện, bức xúc của Nhân dân; thực hiện nghiêm các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; thường xuyên rà soát, tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; chú trọng thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo. Các huyện, thành phố và các cơ quan chức năng chủ động phối hợp, xem xét, khẩn trương giải quyết các vụ việc đơn thư khiếu nại của công dân mà Chủ tịch UBND tỉnh đã có kết luận, chỉ đạo giải quyết sau mỗi kỳ tiếp công dân đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Tiếp công dân tỉnh xem xét, hướng dẫn người dân chuyển đơn thư đến các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền; nắm bắt thông tin, nội dung đơn thư khiếu kiện của người dân, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.