DetailController

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023

20/10/2023 08:05
Ngày 19/10, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, một số sở, ngành, thành phố Hòa Bình và các thành viên Hội đồng tư vấn tiếp công dân tỉnh.
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân tháng 10/2023

Tại buổi tiếp công dân, có 10 đoàn công dân đến trụ sở tiếp công dân tỉnh gửi đơn thư kiến nghị, phản ánh. Trong đó, có 1 đoàn công dân đông người đến từ huyện Lương Sơn. Qua phân loại, không có đoàn công dân nào đủ điều kiện để Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc.

Báo cáo với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh một số nội dung liên quan đến công tác tiếp công dân và giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố được Chủ tịch UBND tỉnh giao trong kỳ tiếp công dân tháng 9/2023, Ban Tiếp công dân tỉnh đã chuyển đơn theo thẩm quyền, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố giải quyết đảm bảo đúng thời gian theo quy định, có tinh thần trách nhiệm cao.

Lãnh đạo các sở, ngành báo cáo kết quả xử lý đơn thư, nội dung các việc đã triển khai liên quan đến công tác chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân tại kỳ tiếp công dân tháng 9/2023 liên quan đến các vấn đề về tranh chấp đất đai; khiếu nại, tố cáo việc quản lý Nhà nước về đất đai; liên quan đến các quyền của công dân; việc giao đất trái thẩm quyền... trên địa bàn thành phố Hoà Bình,  huyện Lương Sơn và đề xuất hướng giải quyết liên quan đến các vụ việc đơn thư kéo dài, vượt thẩm quyền của công dân theo đúng trình tự thẩm quyền, pháp luật.

Phát biểu kết luận buổi tiếp công dân, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu để công tác tiếp công dân đạt được kết quả tốt, các cơ quan, đơn vị có liên quan cần lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân. Chủ động đối thoại, vận động, thuyết phục công dân để giải quyết, tháo gỡ triệt để khiếu kiện, bức xúc của Nhân dân; thực hiện nghiêm các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; thường xuyên rà soát, tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; chú trọng thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo. Các địa phương trong quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân, nhất là đối với những đơn thư phản ánh, khiếu nại kéo dài nghiên cứu thật kỹ hồ sơ, thủ tục pháp lý để giải quyết trên cơ sở đảm bảo đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật nhằm góp phần giải quyết triệt để hợp tình, hợp lý các vụ việc phản ánh, kiến nghị giải quyết của công dân. Đối với các vụ việc khiếu nại, phản ánh vượt thẩm quyền, các sở, ngành, địa phương và Ban tiếp công dân tỉnh cần có sự hướng dẫn đầy đủ, cụ thể để người dân gửi đơn thư đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tránh tình trạng đơn thư vượt cấp, gây ảnh hưởng đến công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại của người dân. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với thành phố Hoà Bình, huyện Lương Sơn giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn.

Đối với đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại không đủ điều kiện xem xét, giải quyết tại buổi tiếp công dân, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban tiếp công dân tỉnh tiếp nhận, hướng dẫn công dân theo quy định của pháp luật và tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý./.