DetailController

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 7/2023

17/07/2023 16:57
Ngày 17/7, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 7/2023. Tham gia buổi tiếp có đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các cơ quan, ban ngành tỉnh.
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 7/2023.

Tại buổi tiếp, có 4 đoàn công dân. Trong đó có 1 đoàn công dân đông người đến gửi đơn kiến nghị, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết. Qua phân loại, không có đoàn công dân nào đủ điều kiện để tiếp và làm việc.

Tuy nhiên, đồng chí Chỉ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã nghe các cơ quan chức năng, Ban tiếp công dân tỉnh báo cáo về các vấn đề liên quan đến kiến nghị của các đoàn công dân. Trong đó, nội dung kiến nghị của đoàn công dân 20 người tại thôn Nước Vải, xã Tân Vinh (Lương Sơn) khiếu nại cơ quan chức năng của huyện Lương Sơn thực hiện các thủ tục cấp hơn 1.400 Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất có nguồn gốc từ đất lâm trường Lương Sơn; đối với đoàn công dân Nguyễn Thị Hiếu, Nguyễn Thị Thùy ở thôn Xuân Him, xã Thanh Cao (Lương Sơn); ông Nguyễn Quang Trung ở thành phố Hòa Bình đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan đến sai phạm, tranh chấp đất đai…

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các thành viên Hội đồng tư vấn tiếp công dân tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Thanh tra tỉnh nghiên cứu, xem xét làm rõ và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung kiến nghị của các hộ dân ở thôn Nước Vải, xã Tân Vinh (Lương Sơn). Đối với nội dung kiến nghị, tố cáo của các đoàn công dân còn lại do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp, làm việc, giao cho các cơ quan ban ngành của tỉnh giải quyết theo thẩm quyền. Do vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban tiếp công dân tiếp nhận đơn và hướng dẫn người dân gửi đơn đến các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền, quy định của pháp luật./.