DetailController

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp công dân tháng 2/2023

16/02/2023 00:00
Ngày 15/2, tại Trụ sở tiếp Công dân tỉnh, các đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Phú Hà, đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội đã đồng chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 2/2022. Cùng tham gia buổi tiếp công dân có các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HĐND, UBMTTQ tỉnh; các đồng chí trong Hội đồng tư vấn tiếp công dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện Lương Sơn, thành phố Hòa Bình.
Toàn cảnh buổi tiếp công dân tháng 2/2023

Tại buổi tiếp công dân tháng 2 có 5 đoàn công dân đến gửi đơn thư, kiến nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Trong đó có 1 đoàn công dân đông người. Sau khi xem xét, phân loại có 02 đoàn công dân đủ điều kiện để đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc.

Đoàn thứ nhất là công dân Bùi Bích Đào đến từ Tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) khiếu nại về việc gia đình bà đề nghị được cấp GCNQSDĐ đối với thửa đất tại Tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn. Đối với thửa đất này, bà đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính từ tháng 7/2020, tuy nhiên tới nay bà vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ. Bà đề nghị UBND huyện Lương Sơn làm rõ nội dung trên và giải quyết thích đáng cho gia đình bà. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn đã báo cáo làm rõ nguồn gốc thửa đất được bà Bùi Bích Đào đến từ Tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn đề nghị được cấp GCNQSDĐ. Đồng chí khẳng định thửa đất của gia đình bà Đào là đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ, tuy nhiên tới nay chưa cấp được GCNQSDĐ do còn thiếu một số giấy tờ liên quan, chưa đo kiểm lại diện tích chính xác của thửa đất do có chồng lấn...đây là trách nhiệm chung của UBND thị trấn Lương Sơn, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Lương Sơn và gia đình công dân. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn cho biết sẽ có chỉ đạo để giải quyết dứt điểm vụ việc, thực hiện cấp GCNQSDĐ cho gia đình bà.

Về nội dung này, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đòng ý với ý kiến của Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn và giao UBND huyện Lương Sơn chỉ đạo, phối hợp với công dân để giải quyết dứt điểm vụ việc, chậm nhất trong vòng 30 ngày.

Đoàn công dân thứ 2 là các ông bà Trần Đức Trung và Trần Thị Oanh đến từ tổ 17, phường Đồng Tiến (thành phố Hòa Bình) đại diện cho 29 hộ dân trong tổ đề nghị được cấp GCNQSDĐ ở nơi ở mới là Khu tái định cư (hiện thuộc phường Trung Minh) do phải di dời khẩn cấp do ảnh hưởng thiên tai năm 2017. Với nội dung này, sau khi nghe báo cáo tình hình và kết quả tham mưu của Hội đồng tư vấn tiếp công dân của tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cho UBND thành phố Hòa Bình phối hợp với các cơ quan có liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Sau khi giải quyết xong báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngoài các đoàn công dân trên, các đoàn công dân còn lại đến gửi đơn khiếu nại không đủ điều kiện để đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc sẽ được Ban tiếp công dân tỉnh tổng hợp, báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giao cho các cơ quan chuyên môn giải quyết theo thẩm quyền.