DetailController

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định ký tháng 4/2023

17/04/2023 16:28
Ngày 17/4, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đồng chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4/2023. Tham gia buổi tiếp công dân còn có các đồng chí thường trực HĐND tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, UBND huyện Lương Sơn và các thành viên Hội đồng tư vấn tiếp công dân của tỉnh.
Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh đồng chủ trì phiên tiếp công dân tháng 4/2023

Trong sáng nay, có 9 đoàn công dân đến trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Qua xem xét, phân loại đơn, có 01 đoàn đủ điều kiện được các đồng chí lãnh đạo tiếp, xử lý đơn kiến nghị.

Kiến nghị với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, công dân Trần Văn Sơn (có địa chỉ tại 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết gia đình ông có hơn 49.728,1m2 đất tại thửa số 184, tờ bản đồ số 2 xóm Cột Bài, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn. Ông mong muốn chuyển diện tích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm để thực hiện mô hình trồng cây 3 tầng trên đất dốc. Mặc dù phía gia đình ông đã thực hiện đúng và đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các đơn vị chức năng nhưng yêu cầu trên không được UBND huyện Lương Sơn chấp thuận giải quyết. 

Báo cáo về nội dung này, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn  cho biết: Theo quy hoạch của huyện Lương Sơn thì trong giai đoạn này thửa đất trên của gia đình ông không đủ điều kiện để chuyển mục đích sử dụng đất từ rừng sản xuất sang trồng cây lâu năm; đồng thời theo quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh thì diện tích đất này không được chuyển sang trồng cây lâu năm. Do vậy, huyện không thể xem xét, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất của gia đình ông Sơn.

Sau khi nghe ý kiến các thành viên Hội đồng tư vấn tiếp công dân của tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cho UBND huyện Lương Sơn xem xét, giải quyết trả lời kiến nghị của công dân theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Lương Sơn xem xét, rà soát công tác quản lý đất rừng và chế tài liên quan đến những sai phạm nếu có trong công tác quản lý, bảo vệ rừng ở địa phương theo đúng quy định của pháp luật; làm tốt công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ, phát triển rừng, không được để các tổ chức, cá nhân tự ý chuyển đổi mục đích, sử dụng đất rừng sai mục đích. Đề nghị công dân gửi đơn kiến nghị giải quyết đến UBND huyện Lương Sơn để xem xét, giải quyết, có văn bản trả lời theo thẩm quyền. Yêu cầu trong thời gian 15 ngày làm việc sau khi tiếp nhận đơn của công dân, UBND huyện Lương Sơn phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của công dân./.