DetailController

Trồng trọt

Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

08/09/2022 00:00
Ngày 8/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai và quán triệt Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành TW Đảng, khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định 150/QĐ-TTg, ngày 28-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.
Toàn cảnh hội nghị

Sau gần 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành TW đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức Đảng, sự chung sức, đồng lòng của toàn dân, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Việt Nam trở thành một trong những nước có một số mặt hàng xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới; trình độ học vấn của nông dân không ngừng nâng cao, tư duy sản xuất, kinh doanh nông nghiệp không ngừng đổi mới đã dần thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng, thu hút sự tham gia của cả hệ thống chính trị, toàn dân, về đích sớm so với mục tiêu Nghị quyết đề ra…Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nền nông nghiệp của nước ta còn bộc lộ những hạn chế, khó khăn, bất cập nhất định; quá trình phát triển thiếu bền vững…

Tại hội nghị, các đại biểu được đại diện lãnh đạo Bộ NN&PTNT giới  thiệu, quán triệt triển khai Nghị quyết số 19/NQ-TW và Quyết định số150/QĐ-TTg. Theo đó, Nghị quyết số 19/NQ-TW đã xác định rõ nông nghiệp, nông dân, nông thôn là ba nhân tố có quan hệ mật thiết, gắn bó không thể tách rời; có vai trò, vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Nông dân là chủ thể, trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Nông nghiệp là lợi thế quốc gia, trụ đỡ của nền kinh tế. Phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn là trách nhiệm, nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó, Nghị quyết đã đưa ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phấn đấu ngành nông nghiệp bình quân đạt khoảng 3%/năm; năng suất lao động tăng 5,5-6%/năm; tốc độ tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ nông thôn đạt trên 10%/năm; số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt trên 90%; thu nhập bình quân của người dân nông dân tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020. Đến năm 2045, nông dân và cư dân nông thôn văn minh, phát triển toàn diện, có thu nhập cao; nông nghiệp sinh thái, sản xuất hàng hoá quy mô lớn; nông thôn hiện đại, có điều kiện sống tiệm cận với đô thị, môi trường sống xanh – sạch – đẹp, giàu bản sắc dân tộc; quốc phòng an inh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Quyết định số150/QĐ-TTg đã đặt ra mục tiêu chung là xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá, phát triển nông nghiệp dựa trên lợi thế địa phương, theo hướng hiện đại có năng suất, chất lượng, hiệu quả bền vững, sức cạnh tranh cao thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực và thế giới, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực. Phấn đấu đến năm 2050, Việt Nam trở thành một trong những nước có nền nông nghiệp hàng đầu thế giới; nông thôn trở thành nơi “đáng sống”…

Tiếp đó, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đề ra phương hướng, giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 19/NQ-TW và chiếm lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững./.