DetailController

Tin từ các đơn vị

Quý I/2024, Ban Dân tộc triển khai có hiệu quả chương trình, cơ chế, chính sách dân tộc

15/03/2024 16:30
Quý I/2024, Ban Dân tộc tiếp tục nhân được sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND; sự quan tâm, phối hợp của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố về thực hiện các nhiệm vụ công tác dân tộc được giao. Ban Dân tộc thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành và địa phương kịp thời năm bắt thông tin, tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN), vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh; nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Đến thời điểm báo cáo, tình hình vùng ĐBDTTS&MN trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường; an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bám sát các nhiệm vụ được giao, Ban Dân tộc đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc. Tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc và Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng ĐBDTTS&MN giai đoạn 2021-2030. Phối hợp với UB MTTQ VN tỉnh, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố thống nhất danh sách người có uy tín trong ĐBDTTS&MN giai đoạn 2024-2027. Ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước lĩnh vực công tác dân tộc; Kế hoạch công tác giúp đỡ xã Nánh Nghê, huyện Đà Bắc. Thành lập Tổ công tác giúp Chủ đầu tư triển khai thực hiện quản lý đầu tư xây dựng, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình thuộc Dự án phát triển kinh tế- xã hội vùng ĐBDT Mông tại hai xã Hàng Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Ban Dân tộc đã phối hợp với các cấp, các ngành nắm bắt thông tin, tình hình đời sống, kinh tế- xã hội người dân trên địa bàn vùng ĐBDTTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh; đặc biệt là tình hình trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Qua đó, kịp thời tham mưu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo có đủ điều kiện đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Bên cạnh đó, Ban đã tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng ĐBDTTS&MN nguồn vốn kế hoạch năm 2022 và năm 2023. Làm việc với UBND các huyện Kim Bôi, Mai Châu, Lạc Thủy, Lạc Sơn, Tân Lạc, Cao Phong và Đà Bắc về công tác chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình năm 2024. Rà soát lại danh mục công trình, dự án chuẩn bị đầu tư thuộc Chương trình MTQG năm 2024. Đến ngày 20/02/2024, kế hoạch giải ngân vốn ngân sách Nhà nước của Chương trình năm 2022-2023 đạt những kết quả nhất định. Trong đó, vốn đầu tư giải ngân được 495.841 triệu đồng, đạt 78% so với Kế hoạch giao; vốn sự nghiệp giải ngân được 362.111 triệu đồng, đạt 60.21% so với Kế hoạch giao. Nhờ triển khai hiệu quả nguồn vốn, đến nay, co 7 xã của 6 huyện, thành phố được công nhận hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Trong đó, có 6 xã đặc biệt khó khăn, nâng tổng số xã được công nhận hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thông mới và thoát khỏi diện xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2023 lên 14/59 xã theo chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022.

Việc triển khai nhiệm vụ thường xuyên được quan tâm, Ban Dân tộc đã tổ chức các đoàn công tác thăm, chúc Tết cổ truyền đồng bào dân tộc Mông tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò (huyện Mai Châu) nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Phối hợp với cơ quan, đơn vị tổ chức các đoàn thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà các xã, hộ gia đình ĐBDTS, gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu trên địa bàn các xã Cao Dương (Lương Sơn), xã Thung Nai (Cao Phong), xã Nánh Nghê, Tiền Phòng, Tu Lý (Đà Bắc). Tổng giá trị các phần quà và tiền mặt khoảng 200 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Dân tộc đã phối hợp với các ngành liên quan chuẩn bị 244 suất quà cho người dân tộc thiểu số, người có uy tín trong ĐBDTTS./.