DetailController

Thời sự trong ngày

Tình hình thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025”, giai đoạn 2021-2023

25/12/2023 16:30
Sau 7 năm thực hiện Đề án “Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025”, giai đoạn 2021-2023 của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016, nhận thức của cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị của tỉnh về các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa –Xã hội ASEAN đã có sự chuyển biến tích cực. Cơ bản các mục tiêu về Cộng đồng Văn hóa –Xã hội ASEAN đã được các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện gắn với thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Các hoạt động xây dựng cộng đồng gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân đã được thực hiện thông qua việc kiện toàn cơ cấu tổ chức và cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Các hoạt động xây dựng cộng đồng hòa nhập được tăng cường.
Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Mông Cổ thăm và làm việc tại Khu công nghiệp Lương Sơn

Tỉnh duy trì các mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp với các địa phương nước ngoài như: Tỉnh Hủa Phăn, tỉnh Luông-Pha-Băng (Nước CHDCND Lào), hằng năm hai bên đều có các hoạt động trao đổi đoàn nhân dịp Tết truyền thống của mỗi nước. Tỉnh không ngừng tìm kiếm, phát triển thêm các mối quan hệ mới như: hoạt động hợp tác về khoa học công nghệ với thành phố Gimje, tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc), Quận Ulju, thành phố Ulsan (Hàn Quốc) và các hoạt động hợp tác với tỉnh Tuv, nước Mông Cổ. Tiếp tục thực hiện các cam kết và thỏa thuận quốc tế đã ký với các tổ chức, doanh nghiệp từ giai đoạn trước. Các thỏa thuận đã ký, được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, tạo được mối quan hệ tốt với đối tác, góp phần thu hút thêm đầu tư. Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình tổ chức thành công chương trình giao lưu trao đổi với các trường đại học Portsmouth, Bournemouth, Arlen (UK). Trường  THPT  chuyên  Hoàng  Văn  Thụ  thực  hiện chương trình hợp tác của Bộ GD&ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Nga tiếp nhận 01 giáo viên Nga dạy cho khối chuyên Nga nhà trường. Giai đoạn 2021-2023 đã tiếp nhận hỗ trợ đào tạo 77 lưu học sinh Lào.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 46 dự án hỗ trợ thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa –Xã hội ASEAN, như: Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thường về thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi tại Việt Nam của Help Age International (HAI); Cải thiện sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số thông qua tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ nạo phá thai an toàn, thân thiện tại Việt Nam của Tổ chức MACDI; Bảo vệ trẻ em tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2022-2025 của Tổ chức ChildFund; Cải thiện điều kiện sống và nơi ở cho người dân tộc Mường tại xãQuyết Thắng, huyện Lạc Sơn -Life’s Good -Hope villages –Cuộc sống tươi đẹp: Ngôi làng hy vọng” của Tổ chức HFHI; Cải thiện thu nhập cho nông dân và tăng khả năng hấp thụ Các-bon-níc (CO2) thông qua hoạt động trồng rừng gỗ lớn giai đoạn 2 của Công ty Silva Causa (Đan Mạch) với số vốn cam kết trên 11,3 triệu USD.

Trong 03 năm giai đoạn 2021-2023, có 05 đoàn vào và 11 đoàn ra. Công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào được thực hiện đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Không để xảy ra trường hợp nào vi phạm trật tự, an ninh, chính trị và các vấn đề nhạy cảm liên quan đến tôn giáo, sắc tộc. Hoạt động xây dựng cộng đồng hòa nhập tỉnh Hòa  Bình tập trung thực hiện có hiệu quả các  chính  sách  an  sinh  xã hội, từng bước giảm dần các rào cản, tập trung quan tâm người khuyết tật, người cao tuổi,trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, hộ nghèo, vùng khó khăn, từng  bước  giảm dần  khoảng  cách  các  lĩnh vực  của đời  sống  xã  hội  cho tất  cảmọi  người;  thực hiện  có hiệu quả chương  trình, giải  pháp  chăm sóc sức khỏe, nước sạch, vệ sinh môi trường, kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu... để người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội một cách đầy đủ, đúng quy định; triển khai nhiều giải pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp người dân, đặc biệt là nhóm  đối  tượng  yếu  thế  và  những  đối  tượng  đặc  thù,  người  cao  tuổi,  người khuyết tật, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Hằng  năm  UBND  tỉnh  triển  khai  đồng  bộ  các  chương  trình,  dự  án  thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Phát động thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với phong trào thi đua  “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”. Tổng nguồn vốn ngân sách giai đoạn 2021-2023 là 447.870,42 triệu đồng, Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm từ 15,49% (thời điểm cuối năm 2021), xuống còn 9,2% cuối năm 2023./.