DetailController

Đoàn đại biểu quốc hội

Ngày 27/10/2015 Thảo luận tổ về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội Ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội (Sửa đổi)

28/10/2015 00:00
Chiều ngày 27/10/2015, Quốc hội tiến hành phiên thảo luận tại Tổ đại biểu về dự án Luật Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng, tại phiên thảo luận:
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại tổ thảo luận

 1. ĐBQH Nguyễn Tiến Sinh phát biểu:

                     Cơ bản tôi đồng tình với các ý kiến của các vị ĐBQH phát biểu trước tôi. Tuy nhiên, tôi có một số ý kiến như sau:

                     Về độ tuổi phục vụ của quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng, tôi đề nghị cần cân nhắc quy định tương thích với quy định về độ tuổi công tác trong Bộ luật Lao động.

                     Tại khoản 2 Điều 23 của dự thảo Luật, quy định điều kiện nghỉ hưu của quân nhân chuyên nghiệp, tôi đề nghị cần cân nhắc quy định này để phù hợp với quy định tại Điều 34, quy định về điều kiện nghỉ hưu của công nhân, viên chức quốc phòng, nhằm tạo tính đồng bộ của các quy định.

                     Tại Điều 39 của dự thảo Luật, quy định về chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp thôi phục vụ tại ngũ, tôi đề nghị cần cân nhắc và quy định cụ thể về quân hàm, quân hiệu, quân phục đối với quân nhân chuyên nghiệp thôi phục vụ tại ngũ trở về địa phương sinh sống vì lẽ, trên thực tế có trường hợp lợi dụng quân hàm, quân hiệu, quân phục để thực hiện các hành vi lừa đảo.

                     Tại Điểm b Khoản 3 Điều 39, quy định về quân nhân chuyên nghiệp phục viên đủ 15 năm phục vụ tại ngũ trở lên, khi ốm đau được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở quân y theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tôi đề nghị cần cân nhắc quy định này, cần quy định 10 năm đối với quân nhân chuyên nghiệp là lực lượng chiến đấu viên, đặc công, tàu ngầm…/.             

2. ĐBQH Nguyễn Thanh Hải phát biểu:

                     Thứ nhất, tôi đề nghị quy định độ tuổi phục vụ của quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng phù hợp với quy định về độ tuổi trong Bộ luật lao động, là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

                     Thứ hai, tôi đề nghị tăng độ tuổi phục vụ đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng làm công tác nghệ thuật như Đoàn nghệ thuật quân đội, diễn viên quân đội… nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ này được phục vụ dài hơn trong quân đội./.