DetailController

Đoàn đại biểu quốc hội

Hoạt động Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình ngày 26/10/2022 tại Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV

26/10/2022 00:00
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình tham gia thảo luận về dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn biển số xe ô tô thông qua đấu giá và dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Buôn Ma Thuột
Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình tại phiên thảo luận Tổ ngày 26.10.2022, Kỳ họp thứ 4, QH khóa XV

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV, sáng ngày 26/10/2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình tham gia thảo luận tại Tổ về dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn biển số xe ô tô thông qua đấu giá và dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Buôn Ma Thuột.

Tham gia phát biểu thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn biển số xe ô tô thông qua đấu giá, đại biểu Đặng Bích Ngọc cơ bản nhất trí với sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết để đáp ứng với yêu cầu quản lý Nhà nước về phương tiện giao thông và nâng cao nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị bổ sung quy định cụ thể về loại biển số đấu giá và không đấu giá, tạo thuận lợi trong việc tính giá khởi điểm. Đồng thời, đề nghị quy định chặt chẽ về giá khởi điểm, trình tự, thủ tục đấu giá để đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng cho các tổ chức cá nhân tham gia đấu giá; tránh tình trạng thông đồng trong đấu giá và tạo lỗ hổng của chính sách. Liên quan đến nghĩa vụ của người trúng đấu giá, đại biểu Ngô Văn Tuấn đề nghị xem xét, cân nhắc các quy định về quyền chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá để đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tế.

Phát biểu thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Buôn Ma Thuột, đại biểu Ngô Văn Tuấn cho rằng việc xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Buôn Ma Thuột là cần thiết để thực hiện Kết luận số 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đại biểu phân tích thực tiễn hiệu quả của các cơ chế chính sách đặc thù về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước thời gian gần đây và đề nghị Chính phủ nghiên cứu, bổ sung một số nội dung để đảm bảo thực hiện được các mục tiêu của Kết luận số 67-KH/TW. Trong đó, đại biểu đề nghị đặc biệt quan tâm đến việc quy định cơ chế tài trợ quy hoạch cho Thành phố Buôn Ma Thuột, để quy hoạch có tầm nhìn, chất lượng và quản lý theo quy hoạch; xây dựng cơ chế hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho một số công trình trọng điểm trên địa bàn; xây dựng hệ thống mạng lưới trường đại học để thu hút nguồn nhân lực, chuyên gia, nhà khoa học làm việc tại thành phố Buôn Ma Thuột. Đồng quan điểm về vấn đề trên, đại biểu Đặng Bích Ngọc đề nghị các quy định của Nghị quyết phải bám sát thực tiễn địa phương để đảm bảo chính sách thật sự đi vào cuộc sống sau khi được ban hành.