DetailController

Đoàn đại biểu quốc hội

Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp thứ hai ngày 31/10/2016

01/11/2016 00:00
Ngày 31/10, sau khi Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của các Ủy ban về các dự thảo: Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Luật đường sắt, Luật Cảnh vệ, Luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật thủy lợi. Quốc hội tổ chức thảo luận ở Tổ về dự thảo Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và dự thảo Luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Tham gia phát biểu ý kiến thảo luận, đại biểu Trần Đăng Ninh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung Tờ trình của Chính phủ và các báo cáo của các Ủy ban của Quốc hội, tuy nhiên đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cần xem xét, có định nghĩa về tài sản công sao cho toàn diện, đảm bảo phù hợp với thực tế và các Luật chuyên ngành khác, đồng thời xem xét việc đưa vào dự thảo Luật quy định về tài sản đầu tư theo hình thức đối tác công- tư bởi thực tế việc xác định loại tài sản này còn nhiều ý kiến khác nhau, chưa thống nhất; Về cụ thể, đại biểu cho rằng, tại Điều 30 quy định về đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước chỉ mang tính định nghĩa về khu hành chính tập chung đề nghị có quy định phù hợp để có thể đánh giá đúng giá trị tài sản; tại Điều 120 về sử dụng giá trị quyền sử dụng đất để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức hợp đồng BT cần làm rõ hơn về giá trị đất dự án, vì thực tế đất theo giá quy định của nhà nước thường thấp hơn giá thị trường rất nhiều để đảm bảo có mức giá hợp lý theo cơ chế thị trường; về tài sản là tài nguyên như rừng, nước, khoáng sản…mà yêu cầu phải kiểm kê hàng năm là rất khó thực hiện, đề nghị xem xét.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho rằng: trong dự thảo luật quy định việc khai thác tài sản công cho thuê hoặc chưa sử dụng hết công suất với mục đích cho thuê, đề nghị có quy định cụ thể, minh bạch  hơn để tránh thất thu thuế của nhà nước quy định tại các Điều 53,54, 55; cần có quy định rõ việc đánh giá thế nào là sử dụng hết công suất để áp dụng cho phù hợp với thực tế; việc sử dụng thương hiệu của các cơ quan, tổ chức có uy tín để hoạt động có thu lợi có phải là một loại tài sản công hay không? Cần có đánh giá tác động để xác định được việc tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là bao nhiêu khi Luật được triển khai thực hiện.

Đại biểu Quách Thế Tản đồng tình với việc cần thiết phải ban hành luật và đề nghị cần có quy định cụ thể đối với từng đối tượng sử dụng tài sản công để tổ chức quản lý thống nhất, chặt chẽ; về đối tượng áp dụng đại biểu đề nghị giao cho Chính phủ quy định cụ thể; tại Điều 71 quy định về quản lý, sử dụng tài sản công tại tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, đề nghị xem xét cho phù hợp với thực tế./.