DetailController

Đoàn đại biểu quốc hội

Bài phát biểu của đại biểu Nguyễn Tiến Sinh thảo luận tại hội trường ngày 03/11/2015

04/11/2015 00:00
Chiều ngày 03/11/2015, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016; việc đa dạng hóa kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ; việc phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế; về phương án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, đại biểu Nguyễn Tiến Sinh phát biểu:

Kính thưa Quốc hội.

Thảo luận một số nội dung trong phiên họp chiều nay, tôi xin có ý kiến vào 02 nội dung sau:

Thứ nhất, về tờ trình của Chính phủ về phương án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

- Tôi hoan nghênh Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải trong việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ trái phiếu Chính phủ, lần đầu tiên có dự án quốc gia dư vốn lớn. Có nhiều điều phải bàn nhưng có một thực tế là đồng tiền của dân, nguồn lực đất nước được quản lý và sử dụng có trách nhiệm. Đây là bài học lớn cho thời kỳ làm việc có trách nhiệm của các cơ quan, đặc biệt là những người đứng đầu các cơ quan Nhà nước.

- Về đề xuất sử dụng phương án vốn dư, tôi đề nghị: Trong điều kiện cân đối ngân sách khó khăn, nợ công có diễn biến xấu. Đặc biệt trong một kỳ họp Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh chính sách đi vay ( phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế, đa dạng hóa kỳ hạn trái phiếu Chính phủ 2, 3, 5 năm) đáp ứng kế hoạch đầu tư phát triển đất nước và đảo nợ, thì việc sử dụng khoản dư ( thực chất là vay nhưng tiêu chưa hết) của dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên phải được tính toán kỹ lưỡng.

+ Về nguyên tắc sử dụng vốn dư: Với Quốc lộ 1A, tôi đồng tình tập trung ưu tiên bố trí vốn để hoàn thiện các dự án trên tuyến quốc lộ huyết mạch này. Với đường Hồ Chí Minh, tôi đề nghị rà soát tổng thể toàn tuyến đường Hồ Chí Minh thực hiện trong cả 02 giai đoạn vừa qua để xử lý:

Một là, xử lý dứt điểm các vướng mắc, nợ đọng( kinh phí giải phóng mặt bằng, tái định cư, đường hoàn trả thi công).

Hai là, xử lý các hạng mục xuống cấp, xử lý các điểm đen về tai nạn giao thông . Do tuyến huyết mạch phía Tây Tổ quốc đã được khai thác và hiện đã xuống cấp. Cần loại bỏ nguyên tắc bố trí vốn cho một số công trình có tính kết nối với Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh vì đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 1A đi qua hầu hết các tỉnh nên nhu cầu kết nối rất lớn. Như vậy, với khả năng vốn hiện có sẽ không khả thi( việc liệt kê các công trình kết nối do Chính phủ trình sẽ làm không ít đại biểu Quốc hội suy nghĩ về lợi ích của địa phương mình, nơi cử tri đã bầu ra mình). Không đầu tư cho dự án BOT vì không phù hợp mục tiêu dự án trái phiếu Chính phủ. Không bố trí vốn cho các dự án mới chưa khởi công kể cả dự án thuộc danh mục trái phiếu Chính phủ ngoài dự án thuộc Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh. Với nguyên tắc vừa nêu, tôi đề nghị Quốc hội giao cho Chính phủ quyết định từng công trình trên cơ sở giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Thứ hai, về cân đối nguồn lực đầu tư: Ngày hôm qua, trong phiên thảo luận về kinh tế xã hội đại biểu Nguyễn Cao Sơn Đoàn Hòa Bình, đại biểu Đinh Công Sỹ Đoàn Sơn La có nêu vấn đề ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng chuyển dân Sông Đà của Thủy điện Hòa Bình. Sau gần 30 năm đời sông của nhân dân vùng hậu thủy điện còn rất nhiều khó khăn. Với tỉnh Hòa Bình đã qua 03 lần Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án ổn định dân cư vùng ảnh hưởng kể từ năm 1994. Với số vốn nhỏ giọt, manh mún nên cuộc sống của nhân dân chưa được chuyển là bao, hạ tầng thấp kém, tỷ lệ nghèo, tái nghèo, cận nghèo đều cao. Ngày 19/01/2015 Thủ tướng đã phê duyệt kéo dài đề án phát triển kinh tế xã hội vùng chuyển dân Sông Đà Hòa Bình đến năm 2020. Tuy nhiên, do khó khăn về vốn nên dự kiến phân bổ vốn cho thực hiện đề án này chỉ đạt khoảng 50%. Như vậy nguy cơ chính sách này tiếp tục trở thành nợ xấu, thậm chí rất xấu vì gần 30 năm mà một chính sách vẫn chưa về đích.

Đặt vấn đề như vậy để lưu ý Chính phủ, đề án ổn định đân cư hậu thủy điện không phải là dự án kinh tế để có bao nhiêu thì cho bấy nhiêu mà trách nhiệm nhà nước không được quên những gì đã lấy đi của đồng bào gần 30 năm trước đây./.