DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Lương Sơn: Gần 1.000ha lúa, ngô và cây màu bị thiệt hại

25/05/2012 00:00
Theo Phòng NN&PTNT huyện, toàn huyện có gần 1.000ha lúa, ngô và cây màu bị thiệt hại, chiếm gần 30% diện tích vụ chiêm - xuân.

 

Trong đó: cây lúa là 574ha, với hơn 474ha hạn nhẹ và hơn 99ha bị hạn nặng không thể khắc phục được; cây ngô là 315ha, với 129ha hạn nhẹ và 186ha bị cháy không cho thu hoạch; còn lại là các cây màu khác. Diện tích bị hạn tập trung tại các xã vùng phía nam của huyện.
Để giúp nông dân khắc phục thiên tai, ổn định sản xuất, Phòng NN&PTNT huyện đã có công văn đề nghị nghị Sở NN&PTNT, Chi cục Thủy lợi hỗ trợ kinh phí chống hạn, đồng thời chỉ đạo các địa phương chủ động khắc phục, cần sớm phát dọn thực bì để chuẩn bị đất cho sản xuất vụ mùa hè - thu 2012.