DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Hơn 2.800 ha lúa nhiễm rầy nâu

15/05/2012 00:00
Theo Chi cục BVTV tỉnh Hòa Bình, đến nay toàn tỉnh có 2.816 ha lúa bị nhiễm rầy, trong đó diện tích nhiễm nhẹ và trung bình là 2.699 ha và 117 ha bị nhiễm nặng, tập trung tại các huyện Kỳ Sơn, Lương Sơn, Lạc Thủy, Yên Thủy, Tân Lạc, Lạc Sơn.

 

Trên trà sớm, trà chính vụ, rầy cám lứa ba đang rộ, mật độ phổ biến từ 400 - 500 con/m2 , cao từ 700 - 1.500 con/m2, cục bộ có ruộng từ 3.000 - 5.000 con/m2, cá biệt tại huyện Kỳ Sơn rầy đã gây cháy 0,4 ha.n Chi cục BVTV khuyến cáo bà con nông dân phân loại, xác định mật độ ổ trứng, tỷ lệ nở để phòng trừ. Đồng thời, phun thuốc hóa học với những diện tích có mật độ rầy cao hơn 2.000 con/m2; kết hợp bón các loại phân bón lá phù hợp để khắc phục hiện tượng vàng lá; phun tập trung tại ổ rầy và những ruộng nhiễm rầy, không phun tràn lan để bảo vệ thiên địch.