DetailController

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ

20/06/2024 16:53
Ngày 20/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/9/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ (KVPT). Dự và chỉ đạo Hội nghị, có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phó Trưởng Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh; Quách Thế Ngọc, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đại tá Đinh Đình Trường, UV BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.
Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 5 năm thực hiện Nghị định.

Từ năm 2019 đến nay, Đảng bộ. Chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh đã quán triệt đường lối quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng, hoạt động KVPT. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Nghị định 21/2019/NĐ-CP ngày 22/9/2019; Thông tư số 41/2020/TT-BQP ngày 31/3/2019 của Bộ Quốc phòng quy định thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2019/NĐ-CP. Nổi bật là nhiệm vụ diễn tập KVPT các huyện, phường, thị trấn đã đạt được hiệu quả thiết thực, có tác dụng tích cực, góp phần thực hiện phát triển các mục tiêu kinh tế, xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của Nhân dân. Đồng thời củng cố tiềm lực cho xây dựng KVPT ngày càng vững chắc. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã xây dựng Chương trình hành động với nội dung, biện pháp toàn diện về xây dựng KVPT; chăm lo xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị- xã hội trong khu vực KVPT. Làm tốt công tác tuyển quân; hàng năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhậo ngũ. Hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng đạt 100% kế hoạch năm. Tỉnh thường xuyên phối hợp trao đổi với các tỉnh tiếp giáp địa phương để hình thành các cụm an toàn, an ninh, cụm đoàn kết quân dân, tạo vành đai an toàn trong xây dựng thế trận ngay từ cơ sở. Đầu tư hỗ trợ sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng, ổn định đời sống, sản xuất của Nhân dân trong khu vực phòng thủ. Các hoạt động thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách được triển khai kịp thời.

Tại Hội nghị các đại biểu tham luận, đánh giá về những kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP. Đồng thời, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được trong 5 năm qua. Đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên, Nhân dân và lực lượng vũ trang về 2 nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc”. Tăng cường lãnh đạo của Cấp ủy, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp và sự phối hợp của cơ quan chức năng trong khu vực phòng thủ tỉnh. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng, xây dựng sức mạnh tổng hợp cho lực lượng vũ trang. Chủ động đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế, kết hợp quốc phòng, an ninh kinh tế, xã hội  tạo cơ sở vật chất và nền tảng xã hội bền vững. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của khu vực phòng thủ tỉnh; xây dựng lực lượng chính quy tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Ban Chỉ huy Quân sự quan tâm, thường xuyên tham mưu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sẵn sàng chiến đấu phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Các lực lượng vũ trang tăng cường công tác phối hợp trong việc luyện tập các phương án xử lý tình huống theo chức năng nhiệm vụ; giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về KVPT./.