DetailController

Quốc phòng - An ninh

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

29/03/2024 16:30
Ngày 25/3, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, Công an tỉnh chỉ đạo, thực hiện tốt chương trình phối hợp với ngành Giáo dục về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục; tăng cường phổ biến các kiến thức pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho phụ huynh trong trường hợp chở trẻ em trên ô tô, mô tô, xe máy và các phương tiện khác; bảo đảm mỗi trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học mỗi học kỳ có ít nhất 01 buổi tuyên truyền, phổ biến về trật tự, an toàn giao thông. Phối hợp với ngành Giáo dục hướng dẫn tổ chức cho các nhà trường, cha mẹ học sinh, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết thi đua chấp hành pháp luật về giao thông. Vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh. Chỉ đạo Công an cấp huyện chủ trì, phối hợp với các trường trung học phổ thông; Công an cấp xã chủ trì, phối hợp với các trường trung học cơ sở, tiểu học trên địa bàn kiểm tra việc sử dụng phương tiện tham gia giao thông của học sinh, nhất là tại các bãi để xe trong trường, khu vực cổng trường; phối hợp với nhà trường làm việc với phụ huynh và học sinh vi phạm để nhắc nhở, yêu cầu tăng cường quản lý, giáo dục, không để học sinh vi phạm và tái phạm, đồng thời tổ chức cho phụ huynh học sinh ký cam kết không giao xe cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển; rà soát các trường hợp thanh, thiếu niên, học sinh có biểu hiện đua xe, tụ tập gây rối trật tự công cộng đưa vào diện quản lý, giáo dục tại địa bàn cơ sở. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, nhất là những vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn cho học sinh; đối với những trường hợp học sinh vi phạm, gửi thông báo về cho nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục để có hình thức xử lý và biện pháp giáo dục phù hợp; xử lý nghiêm các trường hợp phụ huynh đưa đón con em vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến gần khu vực trường học; kiên quyết không cho các phương tiện không bảo đảm an toàn dùng để vận chuyển, đưa đón học sinh. Thường xuyên rà soát không gian mạng, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến cổ xúy cho vi phạm, đua xe, lạng lách, đánh võng và những hành vi khác ảnh hưởng tiêu cực đến thanh, thiếu niên.

Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát lại các chương trình, nội dung, hình thức giáo dục, giảng dạy về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh trong các cấp học, các nhà trường để tham mưu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện, bảo đảm tương xứng với tính chất quan trọng của việc xây dựng văn hóa giao thông cho lứa tuổi học sinh. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, trường học phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh, trong đó xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, nhà trường, lớp học, từng giáo viên trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh; đưa nội dung bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm đối với các cơ quan quản lý, các cơ sở giáo dục, cán bộ, giáo viên, nhân viên và đánh giá, xếp loại kết quả rèn luyện đối với học sinh trong từng học kỳ, năm học. Tổ chức ký cam kết thực hiện các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông với các hình thức phù hợp; kiểm điểm, kỷ luật đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm. Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường hằng năm phải hoàn thành chỉ tiêu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong các trường học được tham gia các hoạt động giáo dục pháp luật về an toàn giao thông; 100% các trường học xây dựng nội dung giáo dục an toàn giao thông lồng ghép vào các môn học trong chương trình chính khóa; 100% đội ngũ Tổng phụ trách Đội, Bí thư Đoàn được bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh; 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được tham gia các hoạt động gắn công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các đơn vị, trường học và tại nơi cư trú; 100% các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường ký cam kết thi đua; 100% các đơn vị, trường học tổ chức cho học sinh, cha mẹ học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông; học sinh đi xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy đến trường phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn để giảm thiểu chấn thương nếu không may xảy ra tai nạn giao thông; học sinh đi xe đến trường phải đăng ký phương tiện, chủng loại với nhà trường để nhà trường phối hợp với Công an địa phương kiểm tra, quản lý. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng phối hợp đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát tại khu vực gần cổng trường học để ghi nhận các hình ảnh vi phạm giao thông của học sinh làm căn cứ xử lý và bình xét thi đua đối với từng lớp học, giáo viên và học sinh. hối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương yêu cầu các hộ dân giữ xe xung quanh khu vực trường học cam kết không nhận trông, giữ xe mô tô trên 50cm3 của học sinh. Các đơn vị, trường học khi phát hiện hoặc tiếp nhận thông báo về học sinh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đúng quy định hoặc vi phạm pháp luật về giao thông phải có trách nhiệm mời cha mẹ học sinh đến làm việc, thông báo rõ vi phạm và yêu cầu phối hợp quản lý, giáo dục con không tái phạm. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục sử dụng dịch vụ đưa đón học sinh bằng xe ô tô phải lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có uy tín, chất lượng, thực hiện nghiêm quy định về yêu cầu kỹ thuật, quy trình đưa đón, bảo đảm an toàn cho học sinh. Định kỳ rà soát các phương tiện kinh doanh đưa đón học sinh, báo cáo cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp, cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải và Công an địa phương về hành trình, điểm dừng đón, trả; danh sách lái xe; hình ảnh xe và màu sơn để kiểm tra, giám sát.

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát về tổ chức giao thông, hạ tầng giao thông và điều kiện an toàn giao thông tại các khu vực trường học. Lập danh mục phân loại những vị trí đường qua trường học mất an toàn, lập kế hoạch khắc phục, xử lý trong đó làm rõ lộ trình thực hiện, hoàn thành. Rà soát, nghiên cứu, tham mưu bổ sung vào tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các yêu cầu kỹ thuật trong tổ chức giao thông, hạn chế tốc độ, đấu nối của khu vực trường học trên đường bộ. Phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông tại các khu vực trường học theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn, phù hợp với tổ chức giao thông, trong đó chú trọng đến việc bố trí vỉa hè, đường đi bộ, đường đi xe đạp và bãi trông giữ xe; ưu tiên bố trí hạ tầng, trang thiết bị bảo đảm trật tự, an toàn giao thông như biển báo khu vực trường học, đèn tín hiệu sang đường, vạch băng qua đường, gờ giảm tốc, sơn giảm tốc phù hợp theo các khu vực trường học. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển, đưa đón học sinh bằng xe ô tô buýt chuyên dụng đưa đón học sinh; cơ chế, chính sách khuyến khích học sinh đi lại bằng phương tiện vận tải công cộng và xe ô tô buýt chuyên dụng đưa đón học sinh; quản lý hoạt động kinh doanh, tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải đưa đón học sinh theo hình thức hợp đồng.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với không gian mạng, kịp thời ngăn chặn, bóc gỡ, xóa bỏ các thông tin tác động tiêu cực đến học sinh, nhất là nội dung thiếu chuẩn mực, cổ xúy cho vi phạm, đua xe, lạng lách, đánh võng; phối hợp với lực lượng Công an xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Sở Tài chính trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ khả năng ngân sách địa phương, Sở Tài chính tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Sở Công Thương chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi kinh doanh xe máy điện, xe đạp điện, phụ tùng, mũ bảo hiểm và các trang bị an toàn khác là hàng giả, hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Hòa Bình tăng cường thời lượng, mở chuyên mục, trang tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông cho lứa tuổi học sinh vào các khung giờ, chuyên trang phù hợp; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị; mở chuyên mục tuyên truyền an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh vào các khung giờ, chuyên trang phù hợp để các em học sinh dễ theo dõi; lồng ghép tuyên truyền trước, trong, sau các chương trình truyền hình thu hút nhiều học sinh theo dõi.

Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo các cơ quan thành viên phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông vận tải,… các hiệp hội, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh với các hình thức phù hợp. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ nội dung Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này, chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương; phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành chức năng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực, tự giác, gương mẫu trong chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tăng cường vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, của hội viên, đoàn viên tham gia công tác giám sát trong lĩnh vực an toàn giao thông; tổ chức ký cam kết và lồng ghép với tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở và quản lý chặt chẽ, không giao phương tiện cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh vào sinh hoạt định kỳ; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức, đoàn thể. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tăng cường phối hợp với Công an tỉnh trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ tai nạn giao thông, nhất là những vụ tai nạn giao thông gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến lứa tuổi học sinh; xử lý trách nhiệm của chủ xe để cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông để tuyên truyền, phòng ngừa chung./.