DetailController

Quốc phòng - An ninh

Hòa Bình cấp biển số xe theo mã định danh từ ngày 15/8/2023

10/08/2023 16:30
Theo quy định tại Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 01/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023, biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (biển số định danh).
Cán bộ phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hoà Bình làm thủ tục đăng ký xe cho người dân

Biển số định danh là biển số xe có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định tại Thông tư 24. Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, bị hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe bị thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày thu hồi; quá thời hạn này, nếu chủ xe chưa đăng ký thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định.
Trường hợp chủ xe chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì được giữ lại biển số định danh đó (không phải đổi biển số xe).

Đối với xe đã đăng ký biển 05 số trước ngày 15/8/2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe. Đối với xe đã đăng ký biển 05 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày 15/8/2023 thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định.

Đối với xe đã đăng ký biển 05 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R” thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển số, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số theo quy định của Thông tư này. Đối với xe đã đăng ký biển 03 hoặc 04 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe... thì thực hiện thu hồi biển 03 hoặc 04 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

Trường hợp cấp đổi biển số xe từ màu vàng, chữ và số màu đen sang biển số xe màu trắng, chữ và số màu đen thì phải có thêm quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải hoặc quyết định thu hồi phù hiệu, biển hiệu.

Đối với ô tô hết niên hạn sử dụng, xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật, chủ xe phải có trách nhiệm làm thủ tục thu hồi đăng ký; xe chưa đăng ký hoặc xe đã đăng ký có số máy, số khung bị cắt, hàn, đục, sửa, tẩy xóa thì không được đăng ký xe.

Quy định mới cho phép người đang sử dụng xe mà xe đó đã được mua bán qua nhiều lần nhưng không có chứng từ chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng không liên tục thì người đang sử dụng xe được đăng ký sang tên.

Công an tỉnh Hòa Bình thông báo đến các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố để tổ chức tuyên truyền, phổ biến mọi tầng lớp nhân dân biết và thực hiện./.