DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Kết quả thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 01/2023

30/01/2023 00:00
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 11/01/2023 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2023 với 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đối với từng ngành, lĩnh vực và giao chi tiết cho các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố triển khai thực hiện, gồm: 19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội trọng tâm, chủ yếu năm 2023; 47 chỉ tiêu cụ thể cho các ngành, lĩnh vực; 159 nhiệm vụ cụ thể cho các ngành lĩnh vực; kịch bản tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP).
Trong tháng 01, không khí lạnh đã gây ảnh hưởng đến cây trồng, tuy nhiên người dân đã chủ động trong việc chăm sóc, làm cỏ, che phủ nilon cho mạ đảm bảo cho cây trồng phát triển

Về tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 01, trong lĩnh vực nông nghiệp, tình hình phát triển sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định. Trong chăn nuôi, tổng đàn trâu có 115.430 con (bằng 99,97% so với cùng kỳ); đàn bò có 89.368 con (bằng 103,5% so với cùng kỳ); đàn lợn hiện nay là 475.530 con (bằng 104,92% so với cùng kỳ); đàn gia cầm 8.775 nghìn con (bằng 105,91%, so với cùng kỳ), trong đó đàn gà 7.486 nghìn con, so với cùng kỳ năm trước bằng 106,34%. Trong tháng sản lượng các sản phẩm từ chăn nuôi tiếp tục tăng khá, nguyên nhân do người chăn nuôi nhập đàn để đáp ứng nhu cầu hàng hóa được lưu thông những tháng gần Tết, các lễ hội, đám cưới…. Tổng diện tích nuôi cá ao hồ là 2.695 ha và 4.900 lồng nuôi cá, so với cùng kỳ diện tích không tăng, lồng nuôi cá tăng 200 lồng; sản lượng cá thu hoạch ước đạt 1.011 tấn, trong đó sản lượng cá khai thác 160 tấn, sản lượng cá nuôi 815 tấn. Trong tháng 01/2023 trên địa bàn toàn tỉnh đã khai thác 255,62 ha rừng trồng tập trung, với khối lượng 18.811,08 m3 gỗ.

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 1/2023 ước tăng 34,73% so với tháng 12/2022 và ước tăng 2,18% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 01/2023, ước đạt 5310 tỷ đồng, tăng 3,87% so với tháng trước đạt 11,6% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu tháng 01 ước đạt 114,99 triệu USD, giảm 10,89% so với tháng trước tăng 4,01% so vời cùng kỳ đạt 6,78% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu tháng 01 ước đạt 96,776 triệu USD, giảm 5,19% so với tháng trước tăng 3,47% so với cùng kỳ đạt 8,36% kế hoạch năm. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01 ước tăng 1,06% so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01 tăng chủ yếu do tăng giá các nhóm: lương thực, thực phẩm; đồ uống thuốc lá; may mặc, mũ nón, giày dép; thiết bị và đồ dùng gia đình; văn hóa giải trí và du lịch.

Thu ngân sách địa phương ước thực hiện hết tháng 1/2023 đạt 1.823.432 triệu đồng, bằng 9% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ và bằng 8% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện hết tháng 1/2023 đạt 1.446.300 triệu đồng, bằng 7% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh.

Trong tháng 01 năm 2023, có 04 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư (trong đó có 02 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc Cụm công nghiệp). Lũy kế đến thời điểm báo cáo, tỉnh Hòa Bình có khoảng 692 dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách đã được chấp thuận nhà đầu tư còn hiệu lực hoạt động; bao gồm 37 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký khoảng 608 triệu USD và 655 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng 183.962 tỷ đồng.   

Các hoạt động văn hóa – xã hội được triển khai, đặc biệt là các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Quý Mão 2023, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân. Hoạt động phát thanh và truyền hình đã phản ánh và tuyên truyền kịp thời các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng trên sóng phát thanh và truyền hình của tỉnh phục vụ cho nhân dân; cập nhật thường xuyên tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch.

Trong lĩnh vực y tế, đến hết 31/12/2022, tổng số người tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) là 105.902 người; tổng số người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) là 787.840 người (đạt 90% dân số toàn tỉnh); tổng số người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 74.225 người. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết Nguyên Đán.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững và ổn định. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật quân sự, bí mật nhà nước, nắm hoạt động của các đối tượng chống đối chính trị, cơ hội chính trị trên địa bàn, tình hình nội bộ các cơ quan, đơn vị; Bảo đảm tốt hậu cần cho các cho các nhiệm vụ, chuẩn bị tốt vật chất, trang bị, phương tiện hậu cần sẵn sang thực hiện nhiệm vụ PCTT-TKCN./.