DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Kết quả hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” – 07/4/2024

12/06/2024 13:59
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động HMTN, sự phối hợp nhiệt tình của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Lương Sơn, Kim Bôi và thành phố Hòa Bình, hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” – 07/4/2024, toàn tỉnh đã tiếp nhận máu được 1.653 đơn vị đạt 17,4 % kế hoạch của năm 2024, sau quy đổi được 2.211,4 đơn vị máu.
Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024 tại huyện Kim Bôi

Hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”, Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh đã ban hành Công văn hướng dẫn số 30/HD-BCĐ ngày 11/3/2024 về việc hướng dẫn thực hiện “Ngày toàn dân HMTN” - 7/4/2024 đến các thành viên Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh; Ban Chỉ đạo Vận động HMTN các huyện, thành phố và một số ban, ngành, đoàn thể liên quan. Đồng thời chỉ đạo Ban Chỉ đạo Vận động HMTN huyện Lương Sơn, Kim Bôi và thành phố Hòa Bình tổ chức các Ngày hội HMTN nhân “Ngày toàn dân HMTN” - 7/4/2024 an toàn và hiệu quả. 

          Trong công tác tuyên truyền, BCĐ đã phối hợp với các cơ quan truyền thông các cấp đưa 50 tin, bài về các hoạt động HMTN. Treo 80 băng rôn, khẩu hiệu, cấp phát 1.700 băng đeo đầu để tuyên truyền HMTN. Tổ chức 03 buổi tuyên truyền trực tiếp đến 2.083 lượt người là cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên của huyện Lương Sơn, Kim Bôi và thành phố Hòa Bình về các ý nghĩa của việc HMTN. 

Kết quả, hưởng ứng “Ngày toàn dân HMTN” - 7/4/2024 Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh Hòa Bình và Ban Chỉ đạo Vận động HMTN huyện, Lương Sơn, Kim Bôi và thành phố Hòa Bình phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức được 03 đợt hiến máu. Từ ngày 15/3-31/5/2024, dã có 2.083 người đăng ký HMTN, tiếp nhận 1.653 đơn vị máu, sau quy đổi là 2.211,4 đơn vị máu, đạt 17,4% so với kế hoạch năm. Trong đó, thời gian tổ chức lễ hưởng ứng đã có 633 người đăng ký HMTN, tiếp nhận 527 đơn vị, sau quy đổi được 705,4 đơn vị máu./.