DetailController

Văn hóa

Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

08/02/2023 00:00
Tháng 01 năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần, đảm bảo Nhân dân đón Tết Nguyên đán 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Đón, tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương chúc Tết và làm việc tại tỉnh. Gặp mặt các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nguyên Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, đối tượng chính sách, đơn vị trực Tết Nguyên đán 2023.
Thường trực Tỉnh ủy đón, tiếp Đoàn công tác của tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm, chúc Tết tỉnh

Tập trung tuyên truyền kết quả đạt được trên các lĩnh vực của tỉnh nói chung và cả nước nói riêng trong năm 2022; mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023. Chỉ đạo, định hướng hoạt động văn hóa, văn nghệ trong dịp Tết bảo đảm thiết thực, vui tươi, lành mạnh, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục tập quán tốt đẹp mỗi địa phương. Ban hành Kế hoạch học tập, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về dân chủ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân trong giai đoạn hiện nay”. Thực hiện các bước quy trình kiện toàn Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Ban hành Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa III) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Ðảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Kế hoạch về phát triển đảng viên năm 2023. Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Chương trình về chương trình công tác năm 2023. Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ; chính sách cán bộ  và bảo vệ chính trị nội bộ.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các địa phương tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên các loại cây trồng, chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ chiêm xuân 2023. Thực hiện tốt việc chuẩn bị vật tư, cây giống phục vụ “Tết trồng cây” xuân Quý Mão năm 2023. Tổ chức thực hiện kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2023; trong tháng, toàn tỉnh đã trồng được 47,29 ha rừng trồng tập trung và 994 cây phân tán; tăng cường phát hiện và xử lý các vụ vi phạm lâm luật. Công tác kiểm tra, quản lý, khai thác các công trình thủy lợi được tăng cường nhằm đảm bảo đủ nước tưới tiêu cho vụ đông xuân 2022 - 2023. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 01 ước tăng 34,73% so với tháng 12/2022 và tăng 2,18% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 5.310 tỷ đồng, tăng 3,87%. Thu ngân sách địa phương ước đạt 1.823 tỷ đồng. Cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 21 doanh nghiệp và 47 đơn vị trực thuộc với tổng số vốn đăng ký là 299,7 tỷ đồng; 145 doanh nghiệp thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 102 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh; 54 doanh nghiệp giải thể tự nguyện; 47 doanh nghiệp quay trở lại thị trường.

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ văn hóa - xã hội. Thực hiện tốt công tác văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, phản ánh kịp thời các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Hướng dẫn các địa phương xây dựng các chương trình văn nghệ phục vụ nhân dân đón năm mới 2023, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Thực hiện tốt các Kế hoạch, đợt cao điểm nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là Kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023. Hoạt động đối ngoại tiếp tục được duy trì và mở rộng trên các lĩnh vực; tiếp tục triển khai các thỏa thuận đã ký kết. Thường trực Tỉnh ủy đón, tiếp Đoàn công tác của tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm, chúc Tết tỉnh./.