DetailController

Giáo dục

Tiếp tục cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ 14h ngày 9/3

09/03/2020 00:00
Ngày 9/3, Sở GD&ĐT đã có công văn số 395 /SGD&ĐT-CTTT về việc cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Hòa Bình toàn bộ học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học bắt đầu từ 14h00 ngày 09/3/2020 cho đến khi Sở GD&ĐT có thông báo đi học trở lại.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị, nhà trường tăng cường triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GD&ĐT và của các cấp, các ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Kịp thời nắm bắt thông tin về người thân học sinh, sinh viên, học viên (cha, mẹ, anh, chị, em ruột hoặc người nhà khác) đi nước ngoài trở về trong thời gian dịch bệnh. Nếu học sinh của nhà trường có tiếp xúc với người thân hoặc người đi nước ngoài trở về, phải báo cáo ngay về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của huyện/thành phố và Sở GD&ĐT để kịp thời có các biện pháp phòng, chống dịch.

Các đơn vị, trường học xây dựng kế hoạch giảng dạy, ôn tập trong thời gian học sinh nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Yêu cầu giáo viên có hình thức giao nhiệm vụ, bài tập làm ở nhà cho các em học sinh (thông qua tin nhắn, giao bài trực tuyến...) và thường xuyên hướng dẫn, giải đáp, kiểm tra các em./.