DetailController

Giáo dục

Ngày 10/7/2020 sẽ là ngày kết thúc học kỳ II năm học 2019 - 2020

14/04/2020 00:00
Ngày 1/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 707/QĐ-UBND về việc “Quyết định điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh”.

Theo đó, đối với bậc mầm non, tiểu học sẽ kết thúc học kỳ II vào ngày 10/7/2020; bậc THCS, THPT sẽ kết thúc học kỳ II trước ngày 10/7/2020 và GDTX sẽ kết thúc học kỳ II vào ngày 3/7/2020.

Về thời điểm kết thúc năm học, đối với bậc học mầm non là ngày 10/7/2020; đối với bậc tiểu học là 15/7/2020. Đối với bậc THCS, THPT là trước ngày 11/7/2020, đối với GDTX là ngày 14/7/2020.

Quyết định cũng quy định rõ việc tuyển sinh vào lớp 6 THCS và lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 sẽ phải hoàn thành trước ngày 15/8/2020./.