DetailController

Giáo dục

Học sinh khối lớp 9 và lớp 12 trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 27/4

27/04/2020 00:00
Ngày 24/4, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 661/UBND-KGVX về việc học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo đối với học sinh khối lớp 9, khối lớp 12 đi học trở lại từ ngày 27/4/2020. Đối với học sinh thuộc khối THCS, THPT còn lại và học viên các TTGDNN-GDTX, học sinh, sinh viên các trường Trung cấp, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 4/5/2020. Đối với học sinh Tiểu học và trẻ Mầm non đi học trở lại từ ngày 11/5/2020.

Công văn cũng yêu cầu các sơ cở giáo dục, các nhà trường tổ chức thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định trước và trong quá trình học sinh trở lại học tập nhằm đảm bảo an toàn về mọi mặt cho học sinh, sinh viên, đội ngũ giáo viên và nhân viên trong các nhà trường. Đảm bảo tâm lý và tư tưởng yên tâm cho cả phụ huynh học sinh khi con em mình trở lại trường để học tập bình thường.

Đối với học sinh khối lớp 9 và lớp 12 khi đi học trở lại phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện giữ đúng khoảng cách tối thiểu và số lượng học sinh trong một lớp học theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế./.