DetailController

Chính trị

Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị ngày 25/5/2023

02/06/2023 16:30
Ngày 31/5/2023, Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Thông báo số 231/TB-TU về việc Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị ngày 25/5/2023.

Theo đó, tại Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy ngày 25/5/2023, sau khi nghe báo cáo và tờ trình, ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất kết luận như sau:

Công tác xây dựng Đảng: Tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 6, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị tỉnh Hòa Bình theo Kế hoạch số 167-KH/TU, ngày 20/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình. Bế giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2025-2030; 2026-2031. Giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với đảng viên là cấp ủy viên tỉnh và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụTỉnh ủy quản lý tại Hội đồng nhân dân tỉnh theo. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Lựa chọn điển hình trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị để tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương điển hình tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban hành Kế hoạch sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn, bổ sung và xuất bản cuốn sách “Đảng bộ tỉnh Hòa Bình qua các kỳ Đại hội (1945 -2020)”. Tiếp tục triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các cơ quan liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Tổ chức Lễ ra mắt mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” cấp huyện. Duy trì và nhân rộng các mô hình “dân vận khéo”.

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội: Lãnh đạo tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII và Đại hội Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình lần thứ XI theo kế hoạch. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thực hiện có hiệu quả việc xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ người có công đảm bảo đúng tiến độ. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg, ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2023”. Đoàn Thanh niên phối hợp tổ chức Chương trình ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023. Hội Cựu chiến binh chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

 Lãnh đạo quốc phòng, an ninh, đối ngoại: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn kịp thời xử lý mọi tình huống. Tiếp tục phối hợp chuẩn bị tổ chức tốt diễn tập phòng thủ dân sự về xử lý thảm họa động đất ảnh hưởng đến lòng hồ Hòa Bình. Lãnh đạo triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an tỉnh Hòa Bình thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục triển khai Biên bản hợp tác đã ký kết với các địa phương nước ngoài. Tổ chức Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và ngoại giao kinh tế của tỉnh Hòa Bình tại Vương quốc Thái Lan.

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội: Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh: Chỉ đạo các địa phương chăm sóc cây trồng và hoa màu theo đúng khung thời vụ; chuẩn bị các điều kiện để triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu vụ mùa năm 2023; chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh hại trên cây trồng. Tập trung kiểm soát, phòng ngừa cũng như phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là các loại dịch nguy hiểm như Bệnh dịch tả lợn Châu phi, cúm gia cầm,...; chuẩn bị kịp thời các phương án phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ. Chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; khẩn trương thành lập tổ công tác do 01 đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm tổ trưởng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Chỉ đạo các đơn vị, trường học tổ chức tổng kết năm học 2022-2023 và bàn giao học sinh nghỉ hè; chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Chỉ đạo các cơ quan liên quan chủ động làm việc với các cơ quan Trung ương đẩy nhanh tiến độ thẩm định quy hoạch tỉnh Hòa Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Rà soát tiến độ giải ngân báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo các mốc thời gian (như: 30/6/2023; 30/9/2023; 30/12/2023; 30/01/2024).

Thực hiện nghiêm túc các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh (sao gửi kèm các Thông báo số 01-TB/BCĐ, ngày 29/3/2023; 146-TB/TU, ngày 03/4/2023; 02-TB/BCĐ, ngày 28/4/2023; 221-TB/TU, ngày 17/5/2023) báo cáo Thường trực Tỉnh ủy đầy đủ các nội dung và tiến độ đã có thông báo kết luận trong tháng 6 năm 2023.

Nghiên cứu, xây dựng phương án xử lý dứt điểm các khó khăn vướng mắc của dự án Đường kết nối thị trấn Lương Sơn - Xuân Mai, Hà Nội (giai đoạn 1), báo cáo Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh tại phiên họp tháng 6 năm 2023.

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ để khai mạc “Tuần Văn hóa- Du lịch Hòa Bình năm 2023” và “Lễ hội cá, tôm Sông Đà lần thứ nhất” trong tháng 6 năm 2023.

  Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền Văn hóa Hòa Bình” báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 6 năm 2023.

 Khẩn trương trình UNESCO ghi danh “Văn hóa Mo Mường” trong danh sách Di sản văn hóa phi vật thể bảo vệ khẩn cấp; đồng thời xây dựng hồ sơ “Nền Văn hóa Hòa Bình” báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 23/3/2023 (gửi kèm Thông báo số 143-TB/TU, ngày 27/3/2023).

Về báo cáo của Văn phòng Tỉnh ủy về tình hình triển khai 03 dự án: (1) Nhà truyền thống Văn phòng Tỉnh ủy Hoà Bình; (2) Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình làm Kho lưu trữ Tỉnh ủy; (3) Dự án điều chỉnh dự án Hạ tầng trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Hòa Bình (Giai đoạn II)

Dự án nhà truyền thống Văn phòng Tỉnh ủy Hoà Bình: Đồng ý chủ trương đầu tư dự án “Nhà truyền thống Văn phòng Tỉnh ủy Hoà Bình” nhằm giáo dục truyền thống, giữ gìn phát huy các giá trị lịch sử cho các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã và đang công tác tại Văn phòng cấp uỷ.

Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh: (1) Chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan hỗ trợ huyện Lạc Sơn đẩy nhanh tiến độ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vó và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Lạc Sơn để cập nhật dự án nhà truyền thống Văn phòng tỉnh ủy Hoà Bình vào các đồ án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định; (2) Hướng dẫn cơ quan được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư (bố trí kinh phí; giải phóng mặt bằng, tái định cư; cập nhật vào quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất, hướng dẫn lập đề xuất chủ trương các dự án đầu tư công và cập nhật dự án trên vào đồ án đang trong quá trình lập điều chỉnh,...) để đẩy nhanh tiến độ khởi công dự án trong quý IV năm 2023.

Giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Huyện ủy Lạc Sơn: (1) Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cơ quan làm chủ đầu tư dự án nhà truyền thống Văn phòng tỉnh ủy Hoà Bình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; (2) Thống nhất phương án kiến trúc trước khi phê duyệt dự án Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Về việc đề xuất cải tạo, sửa chữa Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình làm Kho lưu trữ Tỉnh ủy

Giao Văn phòng Tỉnh ủy: (1) Phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu, bố trí khu vực để làm kho lưu trữ lịch sử của Đảng bộ tỉnh tại dự án Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hòa Bình, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định; (2) Tiến hành thủ tục hồ sơ để bàn giao“Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình” theo quy định.

Về dự án điều chỉnh dự án Hạ tầng trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Hòa Bình: Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu phê duyệt điều chỉnh hạng mục “Cống hộp 2mx2m từ ga 15 đến cửa xả” thuộc dự án Hạ tầng trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Hòa Bình; chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình và các cơ quan liên quan, phối hợp nghiên cứu phương án giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc, không để dự án kéo dài.

Giao Văn phòng Tỉnh ủy (Chủ đầu tư) chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hòa Bình (Đơn vị Ủy thác quản lý dự án); Trung tâm Thiết kế quy hoạch xây dựng Hòa Bình (Đơn vị tư vấn điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán); Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng (Đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị) và các đơn vị liên quan khảo sát, nghiên cứu đề xuất điều chỉnh phương án hạng mục “Cống hộp 2mx2m từ ga 15 đến cửa xả” thuộc dự án Hạ tầng trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Hòa Bình phù hợp với tình hình thực tế, không giải phóng mặt bằng, không tăng tổng mức đầu tư đồng thời nâng cao hiệu quả của dự án, đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực, phù hợp với các quy định hiện hành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Về Tờ trình của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn - Dịch vụ Đà Giang (Hòa Bình Sky) tại số 818, đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình: Đồng ý chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn - Dịch vụ Đà Giang (Hòa Bình Sky) tại số 818, đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình theo đề xuất của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 296/TTr-BCSĐ, ngày 18/05/2023.

Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức, triển khai, thực hiện dự án trên theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Về Tờ trình số 321/TTr-BCSĐ, ngày 24/05/2023 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến thực hiện dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Chăm Mát - Dân Chủ, thành phố Hòa Bình: Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Công thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng sự phù hợp của dự án trên đối với các đồ án quy hoạch, kế hoạch trên địa bàn tỉnh (như: Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch thành phố Hòa Bình, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, quy hoạch cụm công nghiệp,...); báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trong tháng 6 năm 2023./.