DetailController

Chính trị

Quý I/2023: Ngành công nghiệp – xây dựng có mức tăng trưởng khá

23/03/2023 17:30
Trong quý I/2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trên địa bàn tỉnh ước đạt 6,32%, riêng ngành công nghiệp - xây dựng tăng 4,8% (trong đó, công nghiệp tăng 4,94%, xây dựng tăng 4,2%). Tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 40,4% trong GRDP.
Trong Quý I/2023, tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp - xây dựng tăng 4,8%, trong đó, công nghiệp tăng 4,94%, xây dựng tăng 4,2%

Theo dõi nắm tình hình, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong quý I/2023, các ngành  công nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản sản xuất ổn định và có mức tăng trưởng khá, trong đó một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước; ngành sản xuất và phân phối điện có mức tăng trưởng ổn định, đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Ngành khai khoáng đã có dấu hiệu tăng trở lại. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 10,67% so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 10.487,8 tỷ đồng, tăng 9,03% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp - xây dựng tuy có tăng so với cùng kỳ nhưng vẫn chưa đạt so với tiến độ đã đề ra. Vẫn còn xảy ra tình trạng mất điện không theo kế hoạch, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanhđời sống của Nhân dân. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn khó khăn. Trong 3 tháng đầu năm đã có 110 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, 15 doanh nghiệp giải thể. Nguyên nhân là do kinh tế thế giới và trong nước còn có những diễn biến phức tạp, thị trường tiêu thụ khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Những tháng tiếp theo, để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp – xây dựng, cần tập trung tháo gỡ khó khăn thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh may mặc, sản xuất linh kiện điện tử, sản xuất vật liệu xây dựng,... Khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Quan tâm hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để đẩy mạnh thu hút đầu tư.Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ngành điện; tiếp tục nâng cao chất lượng lưới điện, điều hành cung cấp điện đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của Nhân dân.

Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, công tác quản lý thị trường tạo điều kiện thúc đẩy thương mại nội địa và xuất khẩu. Duy trì và nâng cao hiệu quả việc tổ chức các hoạt động kết nối giao thương cho doanh nghiệp; hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh việc ứng dụng và đa dạng hóa các phương thức kinh doanh thương mại điện tử, mua bán trực tuyến; tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử trong và ngoài nước để giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ. Triển khai đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các hoạt động kích cầu du lịch năm 2023. Thúc đẩy quảng bá, xúc tiến du lịch, đa dạng hóa thị trường, đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch độc đáo, riêng biệt, có khả năng cạnh tranh cao.

Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đẩy mạnh thực hiện công tác quảng bá, cung cấp thông tin, thu hút đầu tư vào tỉnh. Định kỳ đối thoại với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, kịp thời giải quyết và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh./.