DetailController

Chính trị

Kết quả công tác thanh tra, tư pháp quý I/2023

29/03/2023 17:00
Trong quý I/2023, cơ quan tư pháp của tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và công tác nghiệp vụ của Bộ, ngành Trung ương, tập trung thực hiện các nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và xây dựng ngành đạt những kết quả tích cực.

Hoạt động thanh tra được triển khai có trọng tâm, kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm trên nhiều lĩnh vực mà dư luận xã hội quan tâm. Trong quý, ngành Thanh tra đã triển khai 5 cuộc thanh tra hành chính, 1 cuộc thanh tra, 16 cuộc kiểm tra chuyên ngành. Hiện đã kết thúc 1 cuộc thanh tra, ban hành 10 kết luận thanh tra hành chính và kết thúc 1 cuộc thanh tra, 15 cuộc kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm về tiền là 1,551 tỷ đồng. Ngành đã quyết định thu hồi nộp ngân sách nhà nước 779 triệu đồng, xử lý khác số tiền 772 tỷ đồng; ban hành 65 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 417,3 triệu đồng.

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được thực hiện theo quy định. Tuy nhiên tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát và đưa 26 vụ việc vào diện đông người, phức tạp, kéo dài cần chỉ đạo xem xét. Trong quý I, đã có 31 đoàn với 82 lượt người đến Trụ sở tiếp dân để khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh. Cơ quan chức năng của tỉnh đã tiếp nhận, phân loại và xử lý 258 lượt đơn các loại, bao gồm 36 đơn khiếu nại, 23 đơn tố cáo và 199 đơn kiến nghị, phản ánh.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp tiến hành thẩm định 12 dự thảo Quyết định Quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh; phúc đáp theo đề nghị thẩm định của Sở Tài chính về dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý được thực hiện theo các chương trình, kế hoạch cụ thể. 3 tháng đầu năm, tỉnh đã thụ lý 113 vụ việc. Trong đó, đã thụ lý và thực hiện tư vấn tại trụ sở 47 vụ việc; thụ lý và ban hành Quyết định cử Trợ giúp viên, Luật sư ký hợp đồng cộng tác tham gia tố tụng 34 vụ. Hiện đã hoàn thành 32 vụ gồm hình sự và dân sự./.