DetailController

Chính trị

Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp thứ 5 (chiều 19/6)

20/06/2023 15:12
Đại biểu Đặng Bích Ngọc- Quy định tỷ lệ thanh toán trong mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bên trong giao dịch bất động sản.
Đại biểu Đặng Bích Ngọc phát biểu thảo luận tại Tổ về dự án Luật Kinh doanh bất động sản

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, chiều 19/6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình tham gia thảo luận tại Tổ về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

 Phát biểu ý kiến tại buổi thảo luận, đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với lĩnh vực bất động sản, hoạt động kinh doanh bất động sản, tạo hành lang pháp lý để thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của Luật với các Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu cũng đang trong quá trình sửa đổi.  

Đại biểu Đặng Bích Ngọc đã phân tích cụ thể về quy định thanh toán và bảo lãnh trong mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai. Theo đại biểu, thời gian qua, quy định tỷ lệ bên bán, bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng kinh doanh bất động sản trong mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đã phát sinh một số vướng mắc trong thực tiễn. Trong đó, xảy ra tình trạng các chủ đầu tư sau khi thu 95% giá trị hợp đồng đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua, nhiều dự án có thời gian làm sổ đỏ kéo dài, gây bức xúc cho người mua và phát sinh tranh chấp, khiếu kiện. Đại biểu đề nghị quy định tỷ lệ “Bên bán, bên cho thuê mua không được thu quá 90% giá trị hợp đồng kinh doanh bất động sản trong mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai” để tăng trách nhiệm của chủ đầu tư, đảm bảo lợi ích hợp pháp của người mua nhà.

Liên quan đến việc quy định bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, đại biểu Đặng Bích Ngọc cho rằng, quy định bảo lãnh là cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của bên mua, thuê mua, thường là bên “yếu thế” trong quan hệ hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Tuy nhiên, việc bắt buộc bảo lãnh sẽ làm tăng giá thành, giá bán nhà ở mà người mua nhà phải gánh chịu khi mua nhà. Vì vậy, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định cụ thể mục đích, nội dung, phạm vi của bảo lãnh, bảo đảm rõ ràng về quyền và nghĩa vụ, ràng buộc trách nhiệm của các bên.

Đi sâu phân tích các quy định về hợp đồng kinh doanh bất động sản, đại biểu Đặng Bích Ngọc cho biết, những bất cập về hợp đồng trong kinh doanh bất động sản diễn ra khá phổ biến thời gian qua, một phần là bởi những quy định về hợp đồng còn nhiều tồn tại, hạn chế như trong Báo Tổng kết thi hành Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 có đề cập đến. Đại biểu đề nghị cần nghiên cứu quy định cụ thể, dễ hiểu, minh bạch, đảm bảo đầy đủ tính pháp lý về hợp đồng kinh doanh bất động sản để người dân, doanh nghiệp có căn cứ thực hiện. Liên quan đến nội dung này, thực tế cho thấy, có sự vướng mắc trong thực hiện quy định về bắt buộc hay không bắt buộc phải công chứng hợp đồng bán nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng bán nhà ở. Đại biểu Đặng Bích Ngọc đề nghị quy định các hợp đồng kinh doanh bất động sản đều phải tiến hành công chứng để đảm bảo tính pháp lý của hợp đồng và trách nhiệm của các bên.

Quan tâm đến các quy định về giao dịch bất động sản qua Sàn. Theo đại biểu, hoạt động của các sàn giao dịch đang từng bước đem lại nhiều lợi ích cho người dân khi tiếp cận hàng hóa bất động sản. Tuy nhiên, đại biểu băn khoăn việc dự thảo Luật quy định các giao dịch kinh doanh bất động sản mà một bên là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thì buộc phải thông qua sàn giao dịch bất động sản. Đại biểu Đặng Bích Ngọc đề nghị Ban soạn thảo bổ sung căn cứ, cơ sở thực tiễn, làm rõ được tính an toàn pháp lý của giao dịch bất động sản qua sàn. “Dự thảo Luật cần tôn trọng quyền lựa chọn tham gia giao dịch qua Sàn giao dịch bất động sản của người dân và doanh nghiệp, dự thảo Luật chỉ nên quy định khuyến khích giao dịch bất động sản qua Sàn giao dịch bất động sản và có cơ chế bảo đảm quyền lợi cho người mua, người bán- đại biểu Đặng Bích Ngọc bày tỏ quan điểm. Đồng thời, đại biểu đề nghị tiếp tục nghiên cứu, quy định dự án Luật đảm bảo đồng bộ, thống nhất với Bộ luật Dân sự về hình thức giao dịch dân sự.