DetailController

Chính trị

Gặp mặt Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình (27/3/1958-27/3/2023)

28/03/2023 15:24
Chiều 27/3, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Gặp mặt Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình (27/2/2058-27/3/2023) và sơ kết 02 năm việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tới dự có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng ủy Khối qua các thời kỳ; lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc; các tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc; các đồng chí thuộc lớp đảng viên mới kết nạp nhân Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được ôn lại Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình (27/3/1958-27/3/2023). Cách đây 65 năm, ngày 27 tháng 3 năm 1958, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Quyết nghị số 26-QN/TU thành lập Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Dân, Chính, Đảng căn cứ tỉnh Hòa Bình (gọi tắt là Đảng ủy Dân, Chính, Đảng căn cứ tỉnh và ngày nay là Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình), trên cơ sở hợp nhất các Đảng bộ Đảng đoàn Mặt trận - Thanh - Nông - Phụ (gọi tắt là Liên chi A), Đảng bộ Đảng đoàn Chính quyền (gọi tắt là Liên chi B) và Đảng bộ Đảng đoàn các Ban chuyên môn của Tỉnh ủy (gọi tắt là Liên chi C).

Khi mới thành lập, Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời có 07 đồng chí (trong đó có 04 đồng chí kiêm chức) và 02 đồng chí cán bộ chuyên trách, với 24 chi bộ và 320 đảng viên. Sự ra đời của Đảng bộ Dân, Chính, Đảng căn cứ tỉnh Hòa Bình thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy đối với công tác xây dựng và phát triển Đảng trong các cơ quan, căn cứ tỉnh. Đồng thời, đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và củng cố tổ chức Đảng ở các cơ quan cấp tỉnh và chủ trương của Liên Khu ủy.

Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ cơ quan Dân, Chính, Đảng căn cứ tỉnh trước đây (nay là Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh) đã có những đóng góp quan trọng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình. Đến nay, Ban Chấp hành với 25 đồng chí, tổ chức bộ máy với 4 cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy và cùng với 73 tổ chức cơ sở đảng (gồm 46 đảng bộ và 27 chi bộ trực thuộc); trong đó có 8 đảng bộ bộ phận và 373 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với 4.549 đảng viên sinh hoạt ở 5 loại hình gồm: Tổ chức chính trị, chính trị - xã hội; Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; doanh nghiệp nhà nước; tổ chức hội và cơ quan báo chí… Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình luôn giữ vững truyền thống đoàn kết, lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng trong Khối thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong Khối trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh. Đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng bộ Khối đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chủ động tham mưu, đề xuất kịp thời với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, công tác đảm bảo thực thi pháp luật và công tác xây dựng Đảng trong Khối. Các thế hệ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, từ các đồng chí giữ chức vụ chủ chốt của tỉnh đến các đồng chí lãnh đạo các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, các cơ quan, đơn vị và những cán bộ, đảng viên của Đảng bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng vào các thành tựu chung của tỉnh Hoà Bình 65 năm qua.


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh là đảng bộ lớn, đặc thù, có vị trí, vai trò quan trọng, có các đảng bộ, chi bộ tại các cơ quan tham mưu chiến lược của tỉnh. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh hết sức nặng nề. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Chú trọng lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời tổ chức học tập, quán triệt và triển khai có hiệu quả các văn kiện của Trung ương và tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra khuyết điểm, vi phạm từ sớm, từ xa. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Chủ động tham mưu, đề xuất hoàn thiện mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Đảng bộ Khối phù hợp với tình hình mới. Đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ phù hợp với thực tiễn và đặc điểm cơ quan, đơn vị. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ và đội ngũ cấp ủy các cấp. Có chính sách động viên, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt. Xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xxa hội tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào « Dân vận khéo », « Dân vận chính quyền », trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Tổ chức giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị…


Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhân dịp này, đã có 06 tập thể tiêu biểu, 08 cá nhân điển hình tiên tiến được Đảng uỷ Khối tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh31 đồng chí được Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối trao quyết định kết nạp Đảng lớp đảng viên mới nhân Kỷ niệm 65 năm thành lập Đảng bộ Khối./.


Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao quyết định kết nạp Đảng lớp đảng viên mới nhân Kỷ niệm 65 năm thành lập Đảng bộ Khối