DetailController

Chính trị

Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp thứ 5 (sáng 10/6): Đại biểu Hoàng Đức Chính, đại biểu Nguyễn Thị Phú Hà - Tham gia thảo luận tại Tổ về dự án Luật Căn cước, Luật Viễn thông (sửa đổi)

12/06/2023 16:30
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, sáng 10/6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình tham gia thảo luận tổ về dự thảo Luật Căn cước và Luật Viễn thông (sửa đổi).
Đại biểu Hoàng Đức Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn, ĐBQH tỉnh Hòa Bình phát biểu ý kiến tại buổi thảo luận về dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi)

Phát biểu ý kiến tại buổi thảo luận về dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi), đại biểu Hoàng Đức Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn, ĐBQH tỉnh Hòa Bình đề nghị bổ sung cụm từ "trái phép"  vào sau các hành vi "thu trộm, nghe trộm, xem trộm" tại khoản 2 Điều 9 dự thảo Luật. Đồng thời đại biểu cũng đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung trách nhiệm bồi thường thiệt hại của doanh nghiệp, đại lý dịch vụ viễn thông quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 13 và khoản 2 Điều 14 dự thảo luật để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông và thuê bao viễn thông khi xảy ra lỗi là của doanh nghiệp và đại lý.

Đại biểu Nguyễn Thị Phú Hà, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội phát biểu ý kiến tại buổi thảo luận về dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi)

Cùng tham gia tại buổi thảo luận, về dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thị Phú Hà, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, đề nghị Ban soạn thảo xem xét đánh giá đầy đủ tác động của quy định tại Điều 11 của dự thảo Luật về sở hữu trong kinh doanh dịch vụ viễn thông trên thực tế khi xác định không thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp viễn thông. Về việc đấu giá các kho số viễn thông, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục xem xét, rà soát các nội dung liên quan trong dự thảo Luật (cụ thể tại Điều 39, Điều 49, Điều 51) để đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực tế và đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành khác về đấu giá. Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về cơ chế đền bù cho các doanh nghiệp khi đã mua sắm, đầu tư sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet nhưng bị thu hồi để phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh (điểm a khoản 2 Điều 53).