DetailController

Chính trị

Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp thứ 5 (chiều 27/5)

29/05/2023 16:04
Đại biểu Nguyễn Thị Phú Hà - Tham gia thảo luận tại Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Đại biểu Nguyễn Thị Phú Hà phát biểu thảo luận về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, chiều 27/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình tham gia thảo luận tổ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Phú Hà, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội nhận định, việc sửa đổi, bổ sung 02 dự án Luật trên là cần thiết, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phục hồi phát triển. Đi sâu vào phân tích đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, đại biểu Nguyễn Thị Phú Hà cho rằng, dự thảo Luật quy định thị thực điện tử có giá trị nhiều lần thay vì chỉ có giá trị một lần như trước đây là phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị nâng thời hạn thị thực đối với một số trường hợp, như thị thực ký hiệu SQ dành cho người nước ngoài có nhu cầu nhập cảnh để khảo sát thị trường, du lịch có thời hạn không quá 45 ngày nhằm thu hút khách du lịch, người lao động nước ngoài. Đồng thời, việc cấp thị thực đối với người nước ngoài có nhu cầu vào nội địa tham quan, du lịch, hội nghị nên được cấp nhiều lần hoặc một lần tùy thuộc vào nhu cầu của khách và nghiên cứu kéo dài thời hạn của thị thực tên từ 6 tháng đến 1 năm.  

Liên quan đến hiệu lực thi hành của hai dự án Luật, đại biểu Nguyễn Thị Phú Hà, đề nghị Chính phủ, ban soạn thảo bổ sung hiệu lực thi hành của hai Luật để đảm bảo phù hợp với yêu cầu cấp thiết ban hành luật, tính công bằng và hiệu quả tác động đến kinh tế - xã hội của luật.