DetailController

Kinh tế

Tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 10/6/2024

17/06/2024 15:59
Năm 2024, tỉnh Hòa Bình đang triển khai 14 dự án đầu tư trọng điểm. Trong đó có 6 dự án giao thông, thủy lợi và ngoài ngân sách. Hiện các dự án đang được chủ đầu tư đẩy nhanh triển khai các hạng mục, đảm bảo tiến độ thi công.
Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Cụ thể, Dự án mở rộng đường Hòa Lạc - Hòa Bình theo hình thức PPP có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tiến độ đang triển khai thực hiện đảm bảo theo kế hoạch. Các cơ quan liên quan xây dựng phương án thiết kế, phương án tài chính Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức PPP. Hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất,... để khởi công công trình theo kế hoạch. Dự kiến đến hết tháng 6, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo phương thức đối tác công tu PPP

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình) quy mô xây dựng tuyến đường dài 34km. Tổng mức đầu tư  9.997 tỷ đồng. Kế hoạch vốn được giao đến nay 4.523 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện nay dự án đã giải ngân được 45,816 tỷ đồng (vốn ngân sách Trung ương bố trí từ chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội năm 2023). Công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật tiến độ triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo thời gian theo kế hoạch. Hoàn thiện các thủ tục có liên quan để thực hiện nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định. Công tác giải phóng mặt bằng đơn vị liên quan triển khai các nội dung quy định, cơ bản đáp ứng được tiến độ của dự án để có khoảng 8 km mặt bằng để khởi công xây dựng.

Dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) quy mô xây dựng tuyến đường dài 49,02km. Tổng mức đầu tư (giai đoạn 1) 4.120 tỷ đồng. Kế hoạch vốn được giao đến nay 1.580,180 tỷ đồng. Lũy kế kế hoạch giải ngân 911,20/1.580,180 tỷ đồng. Nhà thầu đang tổ chức thi công trên tuyến tổng giá trị thi công đạt 281,1/1.666 tỷ đồng đạt 16,87% giá trị hợp đồng. Hiện nay nhà thầu đang tổ chức thi công tại 16 vị trí cầu, 3 vị trí cầu chui dân sinh, cấu kiện đúc sẵn, cống bản lớn và hạng mục nền đường của các vị trí có mặt bằng thi công. Tại địa phận thành phố Hòa Bình cầu Mông Hóa Km30+537,52 giá trị đạt khoảng 46,52/50 tỷ đồng (đạt khoảng 93,04%). Địa phận huyện Kim Bôi cầu Chiềng Km1+706 giá trị đạt khoảng 21,9/25,9 tỷ đồng (đạt khoảng 82,93%); cầu Đồng Ngoài Km7+930,78 giá trị đạt khoảng 33,19/34 tỷ đồng (đạt 97,5%); cầu Suối Chuận 1 Km12+780,96 giá trị đạt 19,02/23,3 tỷ đồng (đạt 81,64%); cầu Bãi Chấu Km5+402,39 giá trị đạt 7,54/9,89 tỷ đồng (đạt 76,2%); cầu Suối Chuận Km12+420 giá trị đạt 15,52/18,5 tỷ đồng (đạt 83,78%); cầu Suối Khăm giá trị đạt 20,19/31,97 tỷ đồng (đạt 63,15%); cầu Suối Chuận 2 Km13+835 giá trị đạt 1,31/17,13 tỷ đồng (đạt 7,65%). Địa phận huyện Lương Sơn ầu Suối Chanh 2 Km22+650,35 giá trị thực hiện khoản 13,62/17,20 tỷ đồng (đạt 79,18%); cầu Suối Bưởi Km23+503,995 giá trị thực hiện khoảng 11,04/15,30 tỷ đồng (đạt 72,15%); cầu Tầm Gỗ Km23+80,595 giá trị thực hiện khoảng 9,46/15,5 tỷ đồng (đạt 61,03%); cầu Suối Gió Km24+336,53 giá trị thực hiện khoảng 15,12/18,30 tỷ đồng (đạt 81,53%); cầu Suối Chanh Km20+976,25 giá trị đạt khoảng 10,24/25,51 tỷ đồng (đạt 38,69%). Tiến độ giải phóng mặt bằng của huyện Kim Bôi tốt, đáp ứng yêu cầu. Kiểm đếm xong đạt 100% với tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ là 101,62 tỷ đồng. Đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công 7/16,4 km.

Dự án Đường kết nối thị trấn Lương Sơn - Xuân Mai, Hà Nội (giai đoạn 1) quy mô xây dựng tuyến đường dài 8 km. Tổng mức đầu tư 999 tỷ đồng. Lũy kế vốn được giao đến nay 264,280 tỷ đồng. Đã giải ngân 166,7/264,280 tỷ đồng, trong đó giải ngân năm 2024 là 15,8 tỷ đồng. Cầu số 3 đổ bê tông mặt cầu đơn nguyên phải. Thi công đường đầu cầu vị trí cầu số 2. Thi công các cấu kiện đúc sẵn, đắp đất nền đường hệ thống thoát nước dọc; Km0+600-Km0+950; Km2+400-Km3+100; Km4+200-Km4+700 Km5+300-Km5+600 và Km7+300-Km7+400. Giá trị thực hiện của nhà thầu trong thời điểm báo cáo ước khoảng 0,3 tỷ đồng.

Đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối với Quốc lộ 6 tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng. Lũy kế vốn được giao đến nay 329,142 tỷ đồng. Đã giái ngân 250,486/329,142 tỷ đồng. Hiện nay, Công ty Minh Faas đã huy động máy ép cọc triển khai ép cọc BTCT hạng mục tường chắn đường dẫn đầu cầu vượt đường Quy hoạch (ép cọc móng tường chắn khoảng L=510/4.740m cọc còn lại). Tiếp tục thi công bóc hữu cơ, đào thay đất, xử lý nền đất yếu,... tại các đoạn: Km1+300÷Km1+560 tuyến 1; đoạn Km2+100 (tuyến 1) đến Đảo trung tâm + tuyến 2 và Km0+300÷Km0+350 và Km0+550÷Km0+600 tuyến 3. Về giải phóng mặt bằng địa phận phường Dân Chủ tiếp tục phối hợp rà soát nguồn gốc sử dụng đất, hiện trạng, nhân khẩu, lập phương án dự toán bồi thường cho các hộ dân còn lại. Địa phận phường Phương Lâm tiếp tục phối hợp thực hiện các bước lập phương án bồi thường, công khai phương án. Địa phận phường Thái Bình tiếp tục phối hợp thực hiện trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng.

Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình, hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tổng mức đầu tư hợp phần 1.763.386.989.000 đồng. Quy mô xây dựng 08 điểm tái định cư, san nền 616 lô, mỗi lô rộng 400m2 để cấp cho 08 xóm của các xã Văn Nghĩa, Bình Hẻm và xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn (xã Văn Nghĩa 03 điểm tái định cư; xã Yên Phú 02 điểm tái định cư; xã Bình Hẻm 03 điểm tái định cư). Xây dựng 02 tuyến đường tránh ngập, với tổng chiều dài là 16,967Km, có Bnền = 6,0 – 6,5m, chiều rộng Bmặt = 3,5m, kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng mác 300 dày 22cm. Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng hệ thống đường ống cấp nước dài khoảng 36km (đường ống chính khoảng 19km; đường ống nhánh dài 17km). Công tác giải phóng mặt bằng cơ bản duyệt và giải ngân xong kinh phí bồi thường hỗ trợ cho các hộ trong phạm vi lòng lòng hồ. Về giải ngân vốn năm 2023 luỹ kế giải ngân 250 tỷ đồng, đạt 100%. Trong đó đã giải ngân cho công tác giải phóng mặt bằng 172,5904 tỷ đồng. Đã giải ngân cho phần xây dựng, tư vấn, chi khác 77,4096 tỷ đồng. Thi công xây dựng 02 tuyến đường tránh ngập, tổng chiều dài tuyến đã thực hiện 16,667/16,967 km. Xây dựng 07 điểm tái định cư hạng mục cấp nước đã thi công xong bể hút, bể chứa, nhà quản lý vận hành, đường ống cấp nước dẫn về đầu điểm tái định cư, phần cấp nước nội khu đã lắp đặt đồng hồ cấp nước về các hộ dân. Hạng mục nhà văn hóa, trường mầm non, trường tiểu học, thoát nước mưa, thoát nước thải, đổ bê tông mặt đường khu dân cư đã hoàn thành. Các đơn vị đang tiến hành dọn dẹp vệ sinh công nghiệp để bàn giao đưa vào sử dụng. Hiện các hộ đã chuyển toàn bộ lên các điểm tái định cư sinh sống. Tiến độ giải ngân luỹ kế giải ngân từ khởi công đến 10/6/2024 là 1.390,889 tỷ đồng. Dự kiến giải ngân vốn kế hoạch 2024 đến ngày 30/6/2024 khoảng 110 tỷ đồng. Dự án triển khai đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Đối với thi công 02 tuyến đường tránh ngập hiện còn 0,3/1,287km đoạn cuối tuyến thuộc địa phận xã Lạc Sỹ, huyện Yên Thuỷ đang thực hiện đào nền đường. Các hộ dân đã cho tạm ứng mặt bằng để thi công đoạn cuối tuyến./.