DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Tiếp công dân định kỳ tháng 11/2021

16/11/2021 00:00
Ngày 15/11, tại trụ sở tiếp công dân, các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã đồng chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2021. Tham gia buổi tiếp công dân còn có đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Nội Chính, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân thành phố Hòa Bình và các đồng chí thành viên Hội đồng tiếp công dân tỉnh.
Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2021

Tại buổi tiếp có 11 đoàn với 35 công dân đến gửi đơn khiếu nại, kiến nghị. Trong đó, có 2 đoàn công dân đông người. Qua phân loại có 3 đoàn công dân đủ điều kiện được các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp, giải quyết kiến nghị, khiếu nại.

Trong đó, đoàn gồm 5 công dân đại diện cho 500 hộ dân trú tại tổ 9, 11, 13 phường Hữu Nghị (thành phố Hòa Bình) có đơn đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh xem xét, giải quyết nguyện vọng được mua nhà ở mà các hộ dân đang ở tại khu Chuyên gia (cũ) theo quy của Nhà nước và chủ trương của tỉnh về việc bán các căn hộ cho các hộ dân đang sinh sống ở đây từ năm 2014; đề nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất tại khu nhà ở Chuyên gia (cũ). Đồng thời, bố trí nguồn vốn đầu tư cải thiện, nâng cấp tuyến đường giao thông nội bộ khu Chuyên gia góp phần chỉnh trang đô thị thành phố Hòa Bình. Sau khi lắng nghe đại diện lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan giải trình những vấn đề liên quan dẫn đến việc chậm triển khai chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc cải tạo, nâng cấp, sửa chữa để bán cho các hộ gia đình. Đồng chí Bùi Đức Hinh và Bùi Văn Khánh đã chia sẻ những khó khăn của các hộ gia đình đang sinh sống tại khu Chuyên gia. Để giải quyết, xử lý vấn đề này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu phương án giải quyết kiến nghị, đề xuất của Nhân dân. Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Hạn giải quyết xong trước ngày 31/12/2021.

Tiếp đó, liên quan đến kiến nghị của gia đình ông Nguyễn Thanh Hải trú tại tổ 6 phường Kỳ Sơn (thành phố Hòa Bình) ủy quyền cho Luật sư kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết những vấn đề liên quan đến trách nhiệm quản lý đất đai của Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình trong việc chậm xử lý các thủ tục liên quan đến việc cấp Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất cho gia đình ông trong nhiều năm; xem xét xử lý trách nhiệm đối với doanh nghiệp và một số hộ dân có hành vi hủy hoại tài sản trên diện tích rừng trồng của gia đình ông. Vụ việc này, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã giao cho Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, theo quy định của pháp luật đối với những vấn đề liên quan đến việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Nguyễn Thanh Hải. Đối với kiến nghị giải quyết, xử lý hành vi hủy hoại tài sản, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Công an tỉnh xem xét, nghiên cứu hồ sơ nếu có đủ cơ sở, điều kiện thì khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm liên quan khẩn trương báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31/12/2021.

Đoàn công dân thứ 3 là 4 công dân trú tại tổ 16, phường Tân Thịnh (Thành phố Hòa Bình) đề nghị miễn giảm tiền mua nhà theo theo Quyết định 853/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Liên quan đến vấn đề này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các cơ quan liên quan khẩn trương giải quyết những tồn tại, vướng mắc theo quy định của pháp luật. Trong quá trình giải quyết phải xem xét, đảm bảo quyền và lợi tích hợp pháp của người dân. Vụ việc phải được xem xét, giải quyết xong trước ngày 31/12/2021./.