DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Góp ý kiến hoàn thiện Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai

15/11/2021 00:00
Chiều 14/11, Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan, giải quyết các vấn đề đang còn có ý kiến khác nhau, đưa ra các kiến nghị, đề xuất, cụ thể, khả thi, phù hợp để hoàn thiện Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành.

Qua gần 9 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, công tác quản lý Nhà nước về đất đai đã có những chuyển biến tích cực, hệ thống về đất đai được tăng cường. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã đạt được kết quả đáng kể. Công tác quản lý đất đai đã dần ổn định và đi vào nề nếp. Hệ thống pháp luật về đất đai đã được ban hành, tuy nhiên còn một số nội dung quy định của pháp luật chưa phù hợp nên quá trình triển khai phải chỉnh sửa, bổ sung, khó áp dụng trong thực tiễn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào một số nội dung về: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất; phương thức thu tiền sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chế độ sử dụng đất nông nghiệp; xử lý các vướng mắc về đất đai sau kết luận thanh tra, kiểm tra ở một số địa phương.

Tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã đóng góp một số ý kiến về vấn đề liên quan, như: Quy hoạch sử dụng đất phải đi trước một bước nhưng đủ linh hoạt, mang tính tổng thể. Cần tiếp tục quy định về giao đất cho thuê đất theo cả hai hình thức là đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất để đảm bảo sự phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư và hiệu quả sử dụng đất. Cần quy định mở rộng các trường hợp Nhà nước chủ động thu hồi đất theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để tạo quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất, thu hút các dự án đầu tư phát triển kinh tế- xã hội, điều tiết thị trường.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo đã tiếp thu các ý kiến, góp ý của các tỉnh đối với những vấn đề cần làm rõ trong tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Những ý kiến góp ý tại hội nghị sẽ được Ban Chỉ đạo tổng hợp, xem xét hoàn thiện vào dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI./.