DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Giao ban Khối Nội chính tỉnh quý III/2021

06/10/2021 00:00
Ngày 6/10, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức giao ban công tác Khối Nội chính tỉnh quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV/2021. Dự và chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

9 tháng đầu năm 2021, các cơ quan Khối nội chính đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt, triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, Nhà nước đã đề ra. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để hình thành điểm nóng. Công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự về cơ bản đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có án oan, không bỏ lọt tội phạm, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm trong tình hình hiện nay. Kết quả, đã phát hiện 177 vụ phạm pháp hình sự, so với cùng kỳ năm 2020 giảm 64 vụ; điều tra, khám phá 162/177 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ trên 91%. Riêng, điều tra khám phá tội phạm về trật tự xã hội đạt trên 85%. Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được quan tâm, chú trọng thực hiện.

          Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác nội chính của tỉnh còn tồn tại một số hạn chế cần phải khắc phục, như: Tỷ lệ giải quyết các vụ án chưa cao, nhất là giải quyết, xét xử các vụ án hình chính; công tác nắm tình hình trên 1 số lĩnh vực, địa bàn, vụ việc, đối tượng, có lúc, có việc chưa sâu; vẫn còn tình trạng khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài liên quan đến lĩnh vực đất đai.

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Các cơ quan Khối Nội chính tỉnh cần phối hợp chặt chẽ triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tư, đấu tranh phòng chống tội phạm, phát hiện xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật; chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không đề xảy ra bị động, bất ngờ. Tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết có hiệu quả các vụ việc nảy sinh liên quan đến tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Nâng cao chất lượng xét xử các vụ án, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Các cơ quan tiến hành tố tụng chủ động tham mưu, đề xuất và phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án dư luận quan tâm trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tiến độ thời gian và đúng quy định của pháp luật; không để oan, sai, bỏ lọt tội phạm….

          Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy cũng yêu cầu: Bộ CHQS tỉnh tập trung theo dõi, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ; tiếp tục chủ động đảm bảo tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; nhất là trong phòng dịch Covid-19. Đối với Hội Luật gia tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; triển khai tốt đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật./.