DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

01/11/2021 00:00
Chiều 29/10, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Sau 13 năm thực hiện Nghị quyết số 26 ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và hơn 11 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện. Giá trị  tăng thêm ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản ước tăng bình quân 4,02% năm, gần gấp 2 lần trung bình toàn quốc và luôn đứng đầu khu vực miền núi phía Bắc. Hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn theo hướng hàng hoá. Các sản phẩm nông sản chủ lực từng bước khẳng định được giá trị ở thị trường trong và ngoài tỉnh. Năm 2020, toàn tỉnh có 88 xã về đích nông thôn mới, đạt 46%, 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dưng nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn cải thiện rõ rệt, thu nhập tăng lên trên 3 lần so với năm 2008. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh còn 8,6%, dự kiến cuối năm 2021 dẽ giảm còn 6,6%. Kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất, đời sống. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai Nghị quyết 26-NQ/TW trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn, như: Liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và kết nối thị trường còn hạn chế; kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn chậm đổi mới; tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận những kết quả mà tỉnh đạt được khi triển khai Nghị quyết 26-NQ/TW.  Trong đó nổi bật là xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, cải thiện mức sống của người dân nông thôn. Đồng chí Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: Tỉnh cần tiếp tục quan tâm, triển khai chính sách đất đai phù hợp để tạo điều kiện, tạo thuận lợi cho người nông dân yên tâm canh tác; đẩy mạnh khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; chủ động tham gia Cuộc Cách mạng 4.0, thực hiện chuyển đổi số nông nghiệp; làm tốt công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch cụm công nghiệp, làng nghề công nghiệp, đảm bảo sinh kế cho người dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cung cấp thêm thông tin kết quả đã đạt được, những khó khăn, thuận lợi thực hiện nghị quyết của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh. Tỉnh đang triển khai các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tập trung chỉ đạo tái cơ cấu ngành trên cơ sở phù hợp với tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực đầu tư cho kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, hướng tới mục tiêu cải thiện bền vững đời sống người dân vùng nông thôn. Mong muốn Ban Kinh tế Trung ương đồng hành hỗ trợ tỉnh thực hiện hiệu quả định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn mới.

Trước đó, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã khảo sát hình hình thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW tại  Hợp tác xã 3T và mô hình Nông thôn mới tại xã Tây Phong huyện Cao Phong. Tại đây, đoàn công tác đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong thực hiện Nghị quyết. Đồng thời đề nghị huyện tập trung nguồn lực đầu tư phát triển khu vực nông thôn, huy động sức dân, sự đồng hành của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Chăm lo cuộc sống cho người dân, đặc biệt là khu vực đặc biệt khó khăn để tiến kịp với khu vực thuận lợi. Đoàn công tác cũng đã đến thăm mô hình sản xuất cam tại xã Bắc Phong, làm việc với cấp ủy, chính quyền xã Tây Phong về chương trình xây dựng nông thôn mới./.