DetailController

Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022

16/12/2022 00:00
Ngày 15/12, tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022. Tham gia buổi tiếp công dân có các đồng chí: Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Xa Đức Thọ, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh; thành viên Hội đồng tư vấn tiếp dân của tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND thành phố Hoà Bình.
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022

Tại buổi tiếp, có 5 đoàn công dân đến gửi kiến nghị, đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết các vấn đề liên quan đến trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo; bồi thường đất. Qua phân loại, không có đoàn công dân nào đủ điều kiện để đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng tư vấn tiếp dân của tỉnh tiếp và làm việc theo quy định.

Thảo luận tại buổi tiếp công dân, các thành viên Hội đồng tư vấn tiếp dân của tỉnh đã nghe Ban tiếp công dân tỉnh báo cáo kết quả công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trong kỳ; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan chức năng tỉnh báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc liên quan đến giải quyết đơn thư và phân tích những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Theo đó, trong kỳ vẫn còn có một số công dân tiếp tục gửi đơn khiếu kiện kéo dài đối với những nội dung, vụ việc đã được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết xong. Hầu hết các đơn thư khiếu kiện đều có liên quan đến tranh chấp đất đai. Ngoài ra, một số huyện còn chậm giải quyết các vụ việc, thời gian thụ lý, xử lý đơn thư tố cáo chậm. Xuất phát từ thực tế đó, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan chức năng có thẩm quyền đã kiến nghị cần có các biện pháp giải quyết, đôn đốc, nhắc việc nhằm chấm dứt tình trạng chậm xử lý, giải quyết các kết luận, yêu cầu, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh trong giải quyết các vụ việc liên quan đến đơn thư khiếu nại của người dân trên tinh thần minh bạch, công khai, kỷ cương.

Ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, cơ quan chức năng, phát biểu kết luận buổi tiếp công dân, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố và các cơ quan chức năng chủ động phối hợp, xem xét, khẩn trương giải quyết các vụ việc đơn thư khiếu nại của công dân mà Chủ tịch UBND tỉnh đã có kết luận, chỉ đạo giải quyết sau mỗi kỳ tiếp công dân đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Tiếp công dân của tỉnh xem xét, hướng dẫn người dân chuyển đơn thư đến các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền; nắm bắt thông tin, nội dung đơn thư khiếu kiện của người dân, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Ngoài 5 đoàn công dân trên, các đoàn công dân còn lại được Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp nhận đơn thư để tổng hợp, báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết theo quy định của pháp luật./.