DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Yên Thủy: Tổng kết 20 năm công tác khuyến nông khuyến lâm

31/10/2012 00:00
Ngày 30/10, huyện Yên Thủy đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm hoạt động công tác khuyến nông – khuyến lâm giai đoạn 1993-2012.
Lãnh đạo UBND huyện Yên Thủy trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến nông giai đoạn 1993 – 2012.

Trạm khuyến nông – khuyến lâm huyện Yên Thủy được thành lập ngày 24/4/1994 theo Quyết định số 47/QĐ-UBND huyện. Trải qua 20 năm hoạt động, trạm đã không ngừng được củng cố, trưởng thành về số lượng và chất lượng, hoạt động tích cực, hiệu quả đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.

Từ khi thành lập cho đến nay, trạm khuyến nông khuyến lâm huyện Yên Thuỷ xây dựng được 138 mô hình trình diễn cho hơn 5.800 lượt người hưởng lợi; Tổ chức đào tạo huấn luyện cho nông dân được 635 lớp, thu hút 22.380 lượt người tham gia; chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp và kỹ thuật thâm canh các loại cây trồng, vật nuôi…được bố trí phù hợp với mùa vụ sản xuất và định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tới từng cơ sở. Vì vậy các lớp tập huấn được bà con đánh giá cao và áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn sản xuất cũng như trong quá trình xây dựng mô hình. Đào tạo cho nông dân theo phương pháp lớp học hiện trường (FFS) được 212 lớp với 5140 lượt người tham gia. Ngoài ra, toàn huyện đã duy trì được 33 Câu lạc bộ khuyến nông thôn bản tại các xã, thị trấn với 1.208 hội viên. Mục đích câu lạc bộ là chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm hay của nhau về các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và sản xuất để cùng nhau vươn lên thoát nghèo.

Có thể nói trong 20 năm qua trạm khuyến nông khuyến lâm Yên Thủy đã tạo được lòng tin cho nông dân, là tiền đề cho việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần tạo nên sự tăng trưởng mạnh mẽ về năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Thời gian tới trạm khuyến nông khuyến lâm huyện Yên Thủy bám sát nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Thủy lần thứ XIX ( nhiệm kỳ 2010-2015); Tiếp tục thực hiện định hướng Khuyến nông huyện Yên Thủy đến năm 2015 đã được UBND huyện phê; Phối hợp với Trung tâm dạy nghề để đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tại hội nghị tổng kết 20 năm, UBND huyện Yên Thủy đã trao giấy khen cho 13 tập thể và 21 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến nông – khuyến lâm giai đoạn 1993-2012.