DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Yên Thủy: Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng được 65 ha trong năm 2024

17/06/2024 16:30
Theo báo cáo của UBND huyện Yên Thủy, năm 2024, toàn huyện thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm với tổng diện tích 65ha.
Mô hình trồng bí đỏ ở xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy cho thu nhập khá

Trong đó thực hiện các mô hình kinh tế như: Mô hình chuyển đổi sang trồng ớt xuất khẩu, thu nhập cao hơn trồng lúa từ 20-25 triệu/ha; Mô hình trồng chuyển đổi sang trồng củ kiệu xuất khẩu, thu nhập cao hơn trồng lúa từ 20 triệu/ha; Mô hình trồng chuyển đổi sang trồng Lạc, thu nhập cao hơn trồng lúa từ 20 triệu/ha; Mô hình trồng chuyển đổi sang trồng ngô, thu nhập cao hơn trồng lúa từ 18 triệu/ha; Mô hình trồng chuyển đổi sang trồng rau, bí xanh, bí đỏ, thu nhập cao hơn trồng lúa từ 25-50 triệu/ha; Mô hình chuyển đổi sang trồng cỏ làm thức ăn chăn nuôi, thu nhập cao hơn trồng lúa từ 15-20 triệu/ha; Mô hình chuyển đổi sang trồng Cây dược liệu thu nhập cao hơn trồng lúa từ 25-35 triệu/ha; Mô hình chuyển đổi sang trồng cây hành tăm, thu nhập cao hơn từ 50-60 triệu đồng/ ha.

Việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả được Nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhiều loại cây trồng cạn thực hiện trong việc chuyển đổi có năng suất, chất lượng cao và được thị trường ưa chuộng như ớt, lạc, ngô, rau , bí xanh, bí đỏ, củ kiệu, hành tăm, dược liệu. Bước đầu đã có sự liên kết trong sản xuất như ớt, củ kiệu, dược liệu có đầu ra ổn định. Các địa phương đã huy động được các nguồn lực từ người dân và linh hoạt lồng ghép các nguồn vốn phát triển sản xuất thuộc các chương trình, dự án nông nghiệp để thực hiện chuyển đổi cây trồng phù hợp với tình hình thực tiễn. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả đã mang lại hiệu quả kinh tế cho người sản xuất. Việc chuyển đổi đã góp phần thực hiện sản xuất tập trung, thuận lợi cho việc áp dụng các quy trình canh tác tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tỷ trọng hàng nông sản có chất lượng cao. Diện tích chuyển đổi đã cho thu hoạch khá, giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích cao hơn so với trồng lúa đã làm tăng thu nhập cho người nông dân, chất lượng nông sản được cải thiện, nên được người dân đồng tình ủng hộ.

Căn cứ Quyết định số 2032/ QĐ-UBND  ngày 13/9/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Yên Thuỷ. Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Yên Thuỷ với diện tích là 22.677,324 ha. Trong đó: Đất trồng Lúa là: 3.483,47 ha, đất trồng cây hàng năm là: 2.619,28 ha. Trong năm 2025, toàn huyện thực hiện chuyển đổi sang trồng cây hàng năm trên đất trồng lúa là 3.082,58 ha ( đất 2 vụ lúa là 5 ha; đất 1  vụ lúa là 3.077,58 ha)

Thực hiện quy hoạch các tuyến ống dự kiến bố trí, khu hưởng lợi cho diện tích cây trồng có hệ thống kênh mương nội đồng hoàn chỉnh của khu tưới thuộc địa bàn huyện Yên Thủy. Do đó, xuất phát từ hiện trạng đất lúa theo quy hoạch sử dụng đất; Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2025 và Quy hoạch thuỷ lợi như trên, việc đầu tư hệ thống ống nước từ hồ Cánh Tạng về Yên Thuỷ là rất cần thiết. UBND huyện Yên Thuỷ đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT đầu tư hệ thống đường ống nước đồng bộ, phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và nước sinh hoạt dân sinh trên toàn huyện./.