DetailController

Đoàn đại biểu quốc hội

Ý kiến đóng góp của đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình vào dự thảo luật đầu tư

16/06/2014 00:00
Sáng ngày 13 tháng 6 năm 2014, Quốc hội thảo luận tại tổ về 02 dự án gồm Luật đầu tư (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự.
ĐB Nguyễn Tiến Sinh phát biểu tại tổ

 Đóng góp vào Dự thảo Luật đầu tư (sửa đổi): Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình nhất trí với sự cần thiết phải sửa đổi Luật đầu tư vì: Luật đầu tư hiện hành đã bộc lộ nhiều điểm bất cập, làm cho môi trường đầu tư trở nên kém hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang phải đối mặt với xu hướng cạnh tranh thu hút đầu tư nước ngoài từ các nước trên thế giới và trong khu vực. Bên cạnh đó, quá trình tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng chất lượng, hiệu quả và hội nhập sâu rộng hơn với khu vực và thế giới đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế, quốc tế hiện nay.

Về thủ tục hành chính quy định trong dự thảo Luật còn nhiều, tôi đề nghị Dự thảo cần cụ thể hóa các lĩnh vực đầu tư để quá trình thực hiện được dễ dàng, thuận lợi. Về lĩnh vực cấm đầu tư, Điều 23 của Dự thảo Luật, đề nghị Luật phải quy định rõ ràng, cụ thể. Quy định chung chung như Dự thảo hiện nay rất khó thực hiện.

Lĩnh vực đầu tư có điều kiện cần phải rà soát lại. Tôi đề nghị  Luật phải làm rõ nội dung này và quy định cụ thể trong Luật, những gì giao Chính phủ hướng dẫn cần phải đuơc thực hiện trong phạm vi nhất định, những gì có thể quy định được trong Luật cần phải đưa vào luôn trong dự thảo, để việc triển khai thực hiện được thống nhất và hiệu quả. Còn đối với lĩnh vực và ưu đãi đầu tư trên địa bàn: Quy định như hiện nay không có giá trị, các doanh nghiệp khó tiếp cận với những quy định về thu hút đầu tư. Tôi đề nghị Luật phải quy định rõ ràng, cụ thể, chi tiết.

Về ưu đãi tín dụng đầu tư, do Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện. Quy định như vậy là chưa đảm bảo. Việc ưu đãi tín dụng nên thực hiện thông qua hỗ trợ lãi suất và mở rộng phạm vi đến tất cả các Ngân hàng thương mại khác trong phạm vi cả nước. Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp lợi dụng khoản ưu đãi này để làm giàu bất chính. Thực tế, đến thời điểm này các uu đãi về đất gần như đã hết. Nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng việc ưu đãi này để làm giàu cho cá nhân. Do đó, Dự thảo Luật cần quy định chặt chẽ hơn các điều kiện được hưởng ưu đãi.

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự, đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình nhất trí với cách đặt vấn đề của Ban soạn thảo. Đại biểu cho rằng, khi bản án có hiệu lực pháp luật cơ quan thi hành án phải thông báo cho nhân dân, đề nghị không quy định người dân phải làm đơn đề nghị thi hành án. Về ra quyết định thi hành án: Phải giao cho cơ quan hành pháp, không thể giao nhiệm vụ này cho Tòa án, Việc Tòa án vừa tuyên bản án lại vừa ban hành quyết định thi hành án là không phù hợp, đề nghị cần phải cân nhắc kỹ nội dung này. Thực tế hiện nay, mô hình tổ chức và hoạt động của cơ quan thi hành án không thuộc Uỷ ban nhân dân, quản lý theo ngành dọc, do đó việc tổ chức thực hiện, phối hợp chỉ đạo còn gặp khó khăn.