DetailController

Thời sự trong ngày

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Tổng Công ty 36

26/04/2023 17:00
UBND tỉnh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Tổng Công ty 36, có mã số doanh nghiệp: 0105454762, có địa chỉ trụ sở chính: Số 141 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Công ty đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:

Hành vi thứ nhất: Không lắp đặt trạm cân tại kho chứa, nơi vận chuyển khoáng sản nguyên khai ra khỏi mỏ để theo dõi, lưu trữ thông tin liên quan.

Hành vi thứ hai: Không lắp đặt hệ thống camera giám sát tại khu vực vận chuyển đá nguyên khai theo quy định.

Hành vi thứ ba: Khai thác vượt 10% một trong các thông số của hệ thống khai thác, gồm: chiều cao tầng, góc dốc sườn tầng.

Hành vi thứ tư: Khai thác khoáng sản mà không có thiết kế mỏ theo quy định (không có thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh được thẩm định).

Tổng hình thức xử phạt: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng chẵn).

Yêu cầu biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi thứ ba: Buộc khai thác đúng các thông số của hệ thống khai thác gồm: chiều cao tầng, góc dốc sườn tầng.

Quyết định này được: Giao cho ông Hà Văn Mạnh là đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty 36 để chấp hành. Tổng Công ty 36 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Tổng Công ty 36 không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Tổng Công ty 36 nộp tiền phạt vào tài khoản số 3949.0.1091929 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh Hòa Bình trong thời hạn 10 ngày (mười ngày), kể từ ngày nhận được Quyết định này. Trên chứng từ nộp phạt, phải ghi rõ nội dung nộp phạt, số quyết định xử phạt và tên cơ quan ra quyết định xử phạt.

Tổng Công ty 36 có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Gửi cho Kho bạc nhà nước tỉnh Hòa Bình để thu tiền phạt.

Gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thực hiện.

Gửi cho Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn, Ủy ban nhân dân xã Liên Sơn để biết và phối hợp thực hiện./.