DetailController

Quốc phòng - An ninh

Xây dựng “Xã, phường, thị trấn điển hình về Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

22/06/2023 16:30
6 tháng đầu năm 2023, công tác xây dựng “Xã, phường, thị trấn điển hình về Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, Phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia. Tình hình ANTT trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là địa bàn các xã, phường được lựa chọn tiến hành xây dựng điển hình. Đa số các xã, phường không để xảy ra vụ việc phức tạp về ANTT; tình hình tội phạm giảm cả về số vụ và số đối tượng. Ý thức, trách nhiệm của quần chúng Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được nâng cao, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT...
Tuyên truyền tới các Bí thư Chi bộ, trưởng xóm, Trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư và người có uy tín nhằm phát huy có hiệu quả công tác vận động Nhân dân tham gia phòng, chống ma túy

Ngay từ đầu năm, Công an tỉnh đã tham mưu, tổ chức và chỉ đạo các đơn vị tham mưu, hướng dẫn các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị xã hội mở hội nghị triển khai rộng khắp. Kết quả, 10/10 UBND huyện, thành phố, 151/151 UBND xã, phường, thị trấn, 852/1.056 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và 1.226/1.482 thôn, xóm, khu dân cư trên địa bàn tỉnh mở hội nghị triển khai đến hơn 462.292 lượt người tham dự. Vận động 34 tập thể đăng ký Bằng khen của Bộ Công an, 44 tập thể đăng ký Bằng khen của UBND tỉnh, 209 tập thể đăng ký Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh hàng trăm tập thể đăng Giấy khen của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. Tuyên truyền, vận động 1.482/1.482 (100%) thôn, xóm, khu dân ; 151/151 (100%) , phường, thị trấn; 719/719 (100%) quan; 139/186 (75%) doanh nghiệp; 240/310 (77,4%) cơ sở giáo dục đăng ký thực hiện tiêu chuẩn An toàn về ANTTnăm 2023. Đặc biệt, 26 , 65 quan, doanh nghiệp, sở giáo dục đăng xây dựng điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

Bên cạnh đó, các đơn vị Công an tỉnh đã phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp cơ sở tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tổ chức Hội nghị, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, các phương tiện thông tin đại chúng, băng rôn, khẩu hiệu... Cụ thể, đã phối hợp tổ chức 15 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm đảm bảo trật tự, an toàn xã hội cho hơn 2.500 lượt người tham dự; 72 buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật theo chuyên đề, lĩnh vực ngành thu hút khoảng 14.580 lượt người tham gia. Duy trì 04 chuyên mục truyền hình an ninh/tháng; 04 chuyên mục phát thanh/tháng; biên tập, đăng tải 19 phóng sự; 99 tin bài, 235 ảnh và 12 phát thanh; trên 1.000 tin bài, 03 video clip bài viết qua fanpage Facebook, Zalo; tổ chức lồng ghép tuyên truyền với hàng nghìn hội nghị sơ, tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, hội nghị giao ban thôn, xóm, khu dân … 

Để tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo và phát huy hơn nữa hiệu quả các mô hình, điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an tỉnh đã tham mưu, hướng dẫn xây dựng, nhân rộng 44 “điểm” mô hình, tiếp tục rà soát đánh giá chất lượng, thanh loại 190 “điểm” mô hình hoạt động không hiệu quả, hồ sơ mô hình không đảm bảo; tổ chức sơ, tổng kết đánh giá hoạt động mô hình với 12 Hội nghị chuyên đề. Hiện trên địa bàn tỉnh đang duy trì 45 mô hình với 1.589 “điểm” mô hình và 2.590 tổ thực hiện mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Các mô hình tự quản về ANTT đã phát huy vai trò, hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT, giải quyết dứt điểm các vụ việc nảy sinh ở cơ sở, hòa giải những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ quần chúng nhân dân. Thông qua hoạt động của các mô hình, quần chúng nhân dân đã phát hiện, cung cấp cho lực các cơ quan chức năng nhiều tin có giá trị phục vụ cho công tác điều tra, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn tỉnh. 

Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng đã ban hành các văn bản tăng cường nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố và báo cáo tình hình kết quả lực lượng Công an xã bán chuyên trách tiếp tục tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở hàng tháng/quý theo quy định; đề nghị Bộ Công an tặng bằng khen 01 cán bộ Công an xã bán chuyên trách có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp Công an xã chính quy thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở. Công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản, hoạt động du lịch; Công tác kiểm soát ô nhiễm không khí và xử triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải: được quan tâm thực hiện…

Nhờ triển khai nhiều giải pháp, tại các xã được lựa chọn xây dựng điểm “Xã, phường, thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”,tình hình ANTT ổn định, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được củng cố, đi vào chiều sâu. Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an trên 340 tin báo tố giác, phát giác tội phạm; có 110 tin báo về vụ việc liên quan đến ANTT trong đó có nhiều tin có giá trị giúp lực lượng Công an trong điều tra, giải quyết vụ việc; tham gia giúp đỡ chính quyền cơ sở quản lý 200 người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, quản lý giáo dục tại xã; vận động được 20 người nghiện ma túy tự nguyện đăng ký các hình thức điều trị, cai nghiện ma túy... 

Đến nay, dự kiến có 23/26 xã đăng ký xây dựng đạt và dự kiến đạt 34/34 Tiêu chí xây dựng “Xã, phường, thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”; còn lại 03/26 xã không đạt đủ các Tiêu chí./.