DetailController

Chính trị

Xác định phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự cần quy định phù hợp với từng vùng miền

12/06/2023 16:18
Chiều 9/6, tiếp tục Chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi); Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Đại biểu Hoàng Đức Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn phát biểu thảo luận tại tổ

Tiếp đó, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Liên quan đến việc xác định phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự quy định tại điểm b khoản 5 Điều 16; đại biểu Hoàng Đức Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn cho rằng, quy định như dự thảo Luật áp dụng chung cho toàn bộ các địa bàn trên cả nước là chưa phù hợp với điều kiện địa hình thực tế giữa các tỉnh miền núi và đồng bằng trung du. Nhấn mạnh điều này đại biểu cho biết, đối với tỉnh miền núi như Hòa Bình, quỹ đất dành cho đất ở, đất sản xuất rất khó khăn nếu khoảng cách quy định lớn sẽ ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân quanh khu vực bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Bên cạnh đó, trên cơ sở kiến nghị của cử tri, đại biểu cũng đề nghị Bộ Quốc phòng quan tâm, nghiên cứu có cơ chế chính sách hỗ trợ sinh kế đối với những hộ dân sống xung quanh khu vực kho của đơn vị quân đội nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.