DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Xã Phong Phú xây dựng nông thôn mới

18/08/2010 00:00

Đồng chí Bùi Quang Hiên, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Phú, huyện Tân Lạc cho biết: Phong Phú được chọn là đơn vị làm điểm xây dựng mô hình nông thôn mới của huyện giai đoạn 2010 -2020. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân trong xã đã đoàn kết xây dựng đời sống KT-XH từng bước ổn định, tạo nền tảng, cơ sở phấn đấu xây dựng mô hình đạt kết quả tốt.

Khu vực ngã ba chợ Lồ, xã Phong Phú đang từng ngày phát triển

 

Phong Phú là xã trung tâm của vùng Mường Bi, có thế mạnh về vị trí địa lý, đất đai, giao thông thuận tiện, có tiềm năng du lịch và phát triển các nghề truyền thống. Những giá trị văn hóa đặc sắc đậm bản sắc dân tộc được chú trọng bảo tồn và phát huy. Hàng năm, lễ hội Khai Hạ được tổ chức vào ngày mồng 7 - 8 tháng Giêng thu hút đông đảo bà con trong, ngoài Mường đến tham dự, cầu mong một năm mùa màng bội thu, tạo không khí phấn khởi hăng say lao động sản xuất. Làng Mường xóm Ải với những nếp nhà sàn nguyên bản đang được bảo tồn giá trị làng Mường cổ…
 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2005-2010, kinh tế của xã có sự phát triển tích cực. Giá trị tổng sản phẩm hàng năm tăng bình quân 17,7%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp, tăng giá trị sản xuất TTCN, dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 6,4 triệu đồng/năm, số hộ nghèo giảm còn 17,3%. Bộ mặt nông thôn ở Phong Phú có nhiều đổi mới. Đường làng, đường xóm được bê tông hóa tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, kết hợp nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân đóng góp trên 855 triệu đồng và hàng nghìn ngày công cứng hóa 5,6 km đường nông thôn. Đến nay, có 7/9 xóm có đường ô tô đến trung tâm. Hệ thống điện được đầu tư, các tuyến trục chính được nâng cấp đúng tiêu chuẩn bảo đảm cung cấp điện ổn định phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Thời gian qua, xã được đầu tư 3 trạm biến áp mới, người dân 2 xóm khó khăn là Trọng, Vặn cũng đã được sử dụng điện lưới quốc gia. Hệ thống giáo dục, y tế luôn được quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, y tế. Trường tiểu học, THCS xã đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Xã đang đề nghị đạt chuẩn quốc gia về y tế vào cuối năm nay. Bước đầu thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, xã đã trang bị máy vi tính cho văn phòng Đảng ủy, UBND, trạm y tế, trung tâm học tập cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả công việc, công tác lãnh đạo, quản lý Nhà nước ở địa phương.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được nhân dân thiết thực hưởng ứng. Toàn xã có 646/862 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 6 xóm được công nhận làng văn hóa. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thu hút nhân dân tham gia sôi nổi. Phong trào văn hóa khơi dậy và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống, đậm bản sắc dân tộc, các môn thể thao dân tộc được khôi phục như bắn nỏ, đẩy gậy… Bên cạnh đó, công tác đền ơn - đáp nghĩa, thực hiện chính sách xã hội được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân quan tâm bằng nhiều hoạt động thể hiện đạo lý uống nước, nhớ nguồn, thường xuyên chăm lo đời sống gia đình thương binh, liệt sỹ. Nhân dân trong xã đã đóng góp ủng hộ xây dựng được 44 nhà cho hộ nghèo, 4 nhà đại đoàn kết, 6 nhà văn hóa thôn bản với tổng trị giá trên 570 triệu đồng.