DetailController

Thời sự trong ngày

Ủy ban nhân tỉnh họp thường kỳ tháng 4 năm 2023

28/04/2023 16:25
Sáng ngày 28/4, UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 4, cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; văn bản quy phạm thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh và một số nội dung công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Về thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đến tháng 4/2023, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo: Tính từ ngày 1/1/2023 đến ngày 26/4/2023 có tổng số 786 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương thực hiện. Trong đó có 757 nhiệm vụ đã hoàn thành, còn 29 nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến hết tháng 4 ước thực hiện trên 1.107 tỷ đồng, đạt khoảng 15% dự toán HĐND tỉnh, so với cùng kỳ giảm 38,22%. Trong đó thu nội địa ước đạt khoảng 1.020 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước giảm 37,88%, thu xuất nhập khẩu ước đạt trên 86 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước giảm 41,93%. Số thu NSNN thấp do còn tình hình nợ tiền thuê đất, tiếp cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền sử dụng đất và các khoản thuế, phí. Vốn đầu tư công đến 31/3/2023 đạt 495,4 tỷ đồng, đạt 5% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 9% so với số kế hoạch UBND tỉnh giao chi tiết đến các dự án, thấp hơn so với tỷ lệ giải ngân trung bình cả nước. Nguyên nhân chậm giải ngân chủ yếu do các chủ đầu tư chưa thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, triển khai thi công xây dựng, giải ngân của dự án.

Hội nghị đã nghe báo cáo và cho ý kiến vào một số nội dung trọng tâm như: Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư trọng điểm dự kiến khởi công năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Tờ trình của Sở Tài chính về dự thảo quyết định của UBND tỉnh về ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác vận động, tiếp nhân, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trên địa bàn tỉnh; Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Lạc Sơn; Tờ trình của Sở Thông tin và Truyền thông về dự thảo tờ trình của UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định nội dung và mức chi thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MQTG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Dự thảo tờ trình về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định thăm hỏi, mức quà tặng gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp này lễ, tế và 27/7 hàng năm....và một số nội dung tờ trình khác.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với các dự thảo tờ trình, giao các ngành tiếp tục hoàn thiện. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để có đất san đắp các công trình; tích cực thực hiện thu NSNN, các khoản nợ tiền sử dụng đất. Tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19; chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, ứng phó với các biến chủng mới của vi rút SARS-CoV-2, các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới phát sinh nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân. 

Nhân hội nghị này, UBND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng, chi tay các đồng chí thành viên UBND tỉnh đã chuyển công tác và tiếp nhận nhiệm vụ mới./.


Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí thành viên UBND tỉnh nhận nhiệm vụ mới