DetailController

Chính trị

Ủy ban nhân dân tỉnh họp thường kỳ tháng 3 năm 2023

28/03/2023 16:12
Ngày 28/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3, xem xét cho ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Văn bản quy phạm thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh và các nội dung khác phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tình hình KT-XH trên địa bàn tỉnh trong tháng 3 và quý I năm nay ổn định, có bước phát triển. Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp Quý I năm 2023 ước tăng 0,5% so với cùng kỳ. Dự báo tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 3/2023 ước đạt 5.370 tỷ đồng, tăng 0,75% so với tháng trước, thực hiện 25,9% kế hoạch năm. Tính chung 03 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng có quy mô cao hơn và đang dần bắt kịp tốc độ tăng của cùng kỳ các năm trước khi xảy ra dịch bệnh Covid-19. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ Quý I năm 2023 ước đạt 16.110 tỷ đồng, thực hiện 25,98% kế hoạch năm, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 3 ước đạt 126,31 triệu USD, tăng so với cùng kỳ 10,9%. Tổng Kim ngạch xuất khẩu Quý I năm 2023 ước đạt 361,65 triệu USD, ước tăng 7,34% so với cùng kỳ, thực hiện đạt 21,34% kế hoạch năm.

Thu ngân sách địa phương ước thực hiện hết tháng 3/2023 đạt 5.220.258 triệu đồng, bằng 26% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ và bằng 24% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 17/3/2023 được 387,4 tỷ đồng, đạt 4% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 7% kế hoạch vốn đã được giao chi tiết cho các dự án.

Trong tháng 3 đã quyết định chủ trương đầu tư cho 07 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký là 611,4 tỷ đồng; so với cùng kỳ năm trước, về số dự án bằng 58,3%, về vốn đăng ký bằng 124,4%. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có tổng số 730 dự án; trong đó, có 37 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 608 triệu USD và 693 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 184.606 tỷ đồng.

Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện có 105 dự án đầu tư còn hiệu lực; trong đó, có 24 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 519,31 triệu USD và 81 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký là 15.773,5 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh quý I của các doanh nghiệp trong các KCN ước đạt 5.280 tỷ đồng, tăng 9,32% so với cùng kỳ năm trước, đạt 24% so với kế hoạch; giải quyết việc làm mới cho 155 lao động, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội nghị cũng đã nghe các thành viên UBND tỉnh báo cáo một số nội dung trọng tâm về: Báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư trọng điểm dự kiến khởi công năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ cây giống để thực hiện tái canh cây cam trên địa bàn huyện Cao Phong giai đoạn 2023-2025; Tờ trình dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 các huyện, thành phố; Tờ trình dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý các Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Hòa Bình...

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến thêm về một số nội dung như: Công tác xử lý rác thải trên địa bàn thành phố; công tác quy hoạch; việc đôn đốc thu tiền sử dụng đất; tiến độ phân bổ vốn chi tiết 03 chương trình MTQG năm 2023; Tình hình thực hiện 17 dự án trọng tâm, trọng điểm của tỉnh; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá: Trong quý I năm nay, tình hình kinh tế của tỉnh đã có bước phục hồi đáng kể, nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt khá, tuy nhiên vẫn còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra; do đó yêu cầu ngay trong thời gian tới các cấp, các ngành, các địa phương cần tăng tốc để hoàn thành các chỉ tiêu cả năm 2023. Chủ tịch đồng ý thông qua đối với các dự thảo tờ trình tại cuộc họp; yêu cầu các ngành tiếp tục hoàn thiện văn bản. Đối với tiến độ giải ngân vốn ĐTC, Chủ tịch giao Sở KH&ĐT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, chỉ rõ những đơn vị chậm giải ngân, lý do chậm giải ngân để đưa ra hướng khắc phục. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các ngành, các địa phương cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Cần tiếp tục chuẩn bị tốt các tài liệu để phục vụ công tác quy hoạch tỉnh; rà soát lại các mỏ đất phục vụ san lấp mặt bằng; các huyện, thành phố rà soát lại diện tích đất đang cho thuê; chấn chỉnh việc khai thác các mỏ đá, thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với công tác khai khoáng và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với những đơn vị có sai phạm./.