DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Tuyên truyền cảnh giác với những giống cây trồng trôi nổi, không rõ nguồn gốc

05/06/2024 15:20
Ngày 04/6, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 1475/SNN-BVTV gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố yêu cầu về việc tuyên truyền cảnh giác với những giống cây trồng trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

Ngày 03/6/2024, báo Nông nghiệp Việt Nam  đăng tải bài "Khốn đốn vì giống lúa trẻ mãi không già" (tại địa chỉ https://nongnghi ep.vn/khon-don-vi-giong-lua-tre-mai-khong-gia-d388011.html). Lợi dụng các trang facebook một số đối tượng đã giao bán hạt giống lúa VST 899, với những quảng  cáo, giới thiệu thu hút nhiều người dân như: Giống lúa được nhập khẩu từ Nhật Bản, cho sản lượng cao (12 tấn/ha), cây to, khỏe, bông lớn, sai hạt và có khả năng kháng sâu bệnh, thời gian sinh trưởng 90-100 ngày... qua đó nhiều hộ dân đã mua về để gieo cấy vụ xuân năm 2024, tuy nhiên cây lúa sinh trưởng phát triển tốt nhưng không trỗ bông hoặc bông ngắn, lép lửng.

Để giúp người dân tránh không mua phải những giống lúa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện một số nội dung sau:

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng giống lúa trên địa bàn nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành, đồng thời lựa chọn giống lúa chất lượng phù hợp với địa phương để gieo cấy.

Tuyên truyền đến các hộ kinh doanh hạt giống cây trồng, chỉ nhập và bán các loại hạt giống đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được phép lưu hành tại Việt Nam.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về sản xuất kinh doanh giống cây trồng; Phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc buôn bán giống cây trồng trái pháp luật; xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện./.