DetailController

Thời sự trong ngày

Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 tại Khu dân cư xóm Củ, xã Tú Sơn (huyện Kim Bôi)

08/11/2023 17:03
Sáng 8/11, Khu dân cư xóm Củ, xã Tú Sơn (huyện Kim Bôi) tưng bừng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Tới dự và chung vui có đồng chí Quách Thế Ngọc, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam tỉnh, một số sở, ban, ngành và huyện Kim Bôi.
Đồng chí Quách Thế Ngọc, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa, quà chúc mừng Ngày hội

Khu dân cư xóm Củ có 242 hộ với 1.065 nhân khẩu, có 5 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mường chiếm 98%. Năm 2023 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận cấp trên; sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Chi bộ, Ban công tác Mặt trận đã phát huy trách nhiệm, phối hợp với chính quyền xóm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Nhân dân trong khu dân cư đoàn kết, phát huy  tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, khắc phục khó khăn phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển về mọi mặt. Tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 19 triệu đồng/người, tăng gần 5% so với năm 2022; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13%. Tỷ lệ hộ gia đình có ti vi đạ 95%, sử dụng Internet đạt 65%. Nhân dân hưởng ứng, ủng hộ xây dựng Quỹ "Vì người nghèo" và các loại quỹ khác được trên 11, 3 triệu đồng. Khu dân cư có 201/242 hộ đạt gia đình văn hoá, đạt 83%.

Phát biểu chúc mừng tại Ngày hội, đồng chí Quách Thế Ngọc, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của cán bộ, Nhân dân Khu dân cư xóm Củ đạt được trong năm 2023. Đồng thời mong muốn năm 2024, cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân Khu dân cư xóm Củ tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, ý chí, khát vọng thi đua sáng tạo, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; tạo sự đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi bộ mặt nông thôn.

Nhân dịp này, Khu dân cư xóm Củ được nhận hoa, quà tặng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam tỉnh và các ngành của tỉnh, huyện. 01 tập thể, 10 hộ gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư năm 2023 được tặng Giấy khen. Ban Quản lý Quỹ "Vì người nghèo" huyện Kim Bôi trao hỗ trợ 01 nhà đại đoàn kết trị giá 30 triệu đồng. Khu dân cư xóm Củ phát động phong trào thi đua năm 2024./.

10 hộ gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư năm 2023 được tặng Giấy khen