DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Triển khai tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván – Bạch hầu giảm liều trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2023

31/01/2023 00:00
Nhằm mục tiêu tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh bạch hầu, uốn ván trong cộng đồng, góp phần chủ động phòng ngừa dịch bệnh, giảm tỷ lệ tử vong do bệnh bạch hầu, uốn ván tại các vùng nguy cơ cao. Ngày 30/1/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND về việc triển khai tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván – Bạch hầu giảm liều (Td) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2023.

Đối tượng tiêm vắc xin Td là tất cả trẻ học lớp 3 trong trường học và trẻ 8 tuổi không đi học tại cộng đồng ở vùng nguy cơ cao sẽ được tiêm 01 mũi vắc xin Td. Ngoại trừ các trường hợp trẻ đã tiêm vắc xin có chứa thành phần uốn ván hoặc bạch hầu trong thời gian 01 tháng trước khi triển khai. Phạm vi triển khai tiêm vắc xin Td tại 10 huyện/thành phố trong toàn tỉnh năm 2023 trong thời gian từ ngày 06 - 25/02/2023. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Trạm Y tế các xã/phường/thị trấn phối hợp với Các trường Tiểu học, Y tế thôn bản, cộng tác viên dân số, trưởng thôn, quân dân Y. Nếu cần thiết có thể huy động sự hỗ trợ của mạng lưới chính quyền, quản lý tạm trú để phát hiện và lập danh sách trẻ tránh bỏ sót trẻ.

Hình thức triển khai là tổ chức triển khai dưới hình thức tiêm chủng bổ sung tại nhà trường kết hợp với tiêm chủng tại cơ sở y tế: Tại trường học tiến hành tiêm chủng cho đối tượng là trẻ em học sinh đang học lớp 3; Trạm Y tế tiêm chủng cho đối tượng là trẻ không đi học và thực hiện tiêm vét; tại các điểm tiêm chủng ngoài trạm: Đối với các địa phương là vùng sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận. Không tổ chức buổi tiêm chủng cùng đợt với tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ 8 tuổi tại địa phương, khoảng cách giữa mũi tiêm vắc xin Td và vắc xin COVID-19 ít nhất là 14 ngày.

Quy trình tổ chức buổi tiêm chủng thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng. Số buổi tiêm chủng tại mỗi điểm tiêm phụ thuộc vào số đối tượng trên địa bàn, không quá 100 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm cho riêng vắc xin Td hoặc không quá 50 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm nếu tiêm cùng các vắc xin khác. Bên cạnh đó, bố trí các đội cấp cứu lưu động tại các điểm tiêm chủng để xử trí kịp thời các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng nếu có. Những trẻ thuộc diện đối tượng đã được đăng ký hoặc chưa được đăng ký có mặt tại địa bàn ở thời điểm triển khai cần được tiêm vét ngay cuối đợt hoặc trong các buổi tiêm chủng thường xuyên, đảm bảo không để bỏ sót đối tượng. Đối với các trường hợp tạm hoãn: Cần có kế hoạch tiêm vét vào ngày tiêm chủng thường xuyên trong tháng ngay sau đó. Đồng thời, bố trí thực hiện thực hành đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trước, trong và sau tiêm chủng theo quy định.

Mục tiêu phấn đấu hết năm 2023 đạt tỷ lệ 95% trẻ 8 tuổi tại cộng đồng và trẻ học lớp 3 thuộc các địa phương triển khai được tiêm bổ sung 01 mũi vắc xin Uốn ván- Bạch hầu giảm liều (Td) đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế./.