DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022

04/11/2021 00:00
Ngày 4/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị trực tuyến Triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022. Dự tại điểm cầu tỉnh, có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;Hoàng Đức Chính, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Cùng dự, có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Hội nghị nhằm tạo sự thống nhất, chủ động của các cơ quan trong việc triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022, qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội; làm cơ sở theo dõi, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện các yêu cầu trong hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2022; góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và hậu giám sát. Giám sát đúng và trúng, chỉ rõ địa chỉ, trách nhiệm giải trình của các cá nhân, tổ chức và kiến nghị, đề xuất sửa đổi chính sách, pháp luật nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết trong năm 2022, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành 4 giám sát chuyên đề, trong đó 2 giám sát chuyên đề của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác quy hoạch; 2 giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Để chuẩn bị cho Chương trình giám sát năm 2022, ngay từ đầu năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghiên cứu, lựa chọn các chuyên đề sát đúng nhất, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, công tác chuẩn bị tốt đã bảo đảm 50% thành công cả chuyên đề giám sát, đồng thời khẳng định phải đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, đến tận cùng của vấn đề.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các giải pháp tố chức triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, việc lựa chọn phương pháp giám sát bảo đảm linh hoạt, hiệu quả và thực chất hơn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 gắn liền với thực thi văn bản pháp luật trên thực tế./.