DetailController

Khoa học - Môi trường

Triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường

21/03/2022 00:00
Theo báo cáo của các cơ quan quản lý chuyên ngành thú ý địa phương, 2 tháng đầu năm 2022, các loại dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm tiếp tục được kiểm soát tốt. Tuy nhiên nguy cơ dịch bệnh tiếp tục xảy ra ở phạm vi rộng là rất lớn.

Đề ngăn chặn dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh cho phát triển chăn nuôi, Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phát động Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường tại các vùng trọng điểm, vùng nguy cơ cao, thường xuyên xuất hiện dịch bệnh để tiêu diệt các loại mầm bệnh. Thời gian thực hiện đồng loạt trên địa bàn cấp tỉnh từ ngày 15/3/2022.

Tại tỉnh Hòa Bình, để chủ động ngăn chặn sự xâm nhiễm và lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm ở gia súc, gia cầm như bệnh: Viêm da nổi cục trâu bò, Lở mồm long móng, Dịch tả Châu Phi, Cúm gia cầm (A/H5N1, A/H5N6, A/HN8)…vào địa bàn và sự bùng phát các loại dịch bệnh động vật khác, ngày 01/3/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 460/SNN-CNTY về việc chủ động triển khai tiêm phòng, khử trùng tiêu độc vụ Xuân – Hè năm 2022 cho đàn gia súc, gia cầm. Trong đó, triển khai tiêm phòng cho toàn bộ gia súc, gia cầm nuôi trong Nhân dân (chú ý những vùng ổ dịch cũ, vùng nguy cơ cao và nơi có tỷ lệ tiêm phòng vụ Thu Đông vừa qua đạt tỷ lệ thấp). Mục tiêu phải đạt phải đạt 100% số gia súc, gia cầm trong diện tiêm và 80% trở lên so với tổng đàn đối với mỗi loại vắc xin. Thời gian triển khai vào tháng 3 và 4 năm 2022. Cụ thể, triển khai tiêm vắc xin Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục, Tụ huyết trùng đối với Trâu, Bò; tiêm vắc xin Dịch tả cổ điển, Tụ huyết trùng, Phó thương hàn, Tai xanh, Lép tô đối với Lợn; tiêm vắc xin Đậu dê, Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng dê; Tiêm vắc xin Cúm, Tụ huyết trùng, Newcastle đối với Gia cầm.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác tổ chức, thực hiện khử trùng tiêu độc hoặc huy động lao động công ích, tình nguyện viên của đoàn thanh niên, các tổ chức xã hội khác để có nguồn nhân lực cho phun khử trùng tiêu độc. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân - Hè năm 2022 để bảo vệ và phát triển chăn nuôi trên địa bàn.

Kinh phí tiêm phòng các loại vắc xin khác cho gia súc, gia cầm tùy thuộc vào điều kiện và khả năng tài chính của địa phương hỗ trợ và do người chăn nuôi chi trả 100%.

Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân Hè có ý nghĩa lớn trong việc bảo vệ và phát triển chăn nuôi, đặc biệt vào thời điểm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, dịch Lở mồm long móng, dịch Cúm gia cầm… đang xảy ra ở một số tỉnh trong nước./.